Project

General

Profile

Bug #3047

Alternativ tekst for billeder indsat i indholdsfelt

Added by Jesper K. Lund over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Sider

Description

Jeg savner mulighed for at rette eller tilføje alt-teksten for billeder indsat i indholdsfeltet.

Kan kun angive en alt tekst ved upload. D.v.s at billeder skal uploades på ny hvis en lille stavefejl skal rettes eller alt-teksten er glemt.

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Target version set to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

#2 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

#3 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 29-2 - Bugfixes (Inlead)

#4 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (Inlead) to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF