Project

General

Profile

Bug #3075

Indsæt billedehjælpetekster skal ændres fra 4:3 til 16:9

Added by Michael W. Christoffersen over 2 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Administration - Menuer og taksonomier

Description

Under tiføjelse af forskellige indholdstyper, bl.a. begivenhed og side, refererer følgeteksten til et størrelsesforhold på 4:3, men det faktiske forhold er nu 16:9, så teksten skal rettes til. Desuden står der flere steder (Original: 800x600), som ikke altid giver mening/virker logisk - kan dette slettes generelt? (måske skal det sidste skilles du i sit eget issue)

History

#1 Updated by Michael W. Christoffersen over 2 years ago

  • Description updated (diff)

#2 Updated by Michael W. Christoffersen over 2 years ago

  • Description updated (diff)

#3 Updated by Michael W. Christoffersen over 2 years ago

  • Subject changed from Tekst skal rettes under "Tilføj begivenhed" to Tekst skal rettes under "Tilføj ..."
  • Description updated (diff)

#4 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 29-2 - Bugfixes (Inlead)

#5 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Subject changed from Tekst skal rettes under "Tilføj ..." to Indsæt billedehjælpetekster skal ændres fra 4:3 til 16:9

#6 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Status changed from Ready for development to Needs analysis

Det skal gennemgås hvor disse tekster skal rettes.

#7 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Assignee changed from Rolf Madsen to Michael W. Christoffersen

#9 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (Inlead) to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF