Project

General

Profile

Feature #3125

LAYOUT UDEN GRÆNSER: Migrering af BPI (TESTES NÅR #3021 ER MERGED)

Added by Tue Gaston over 2 years ago. Updated 8 months ago.

Status:
Resolved
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Nyheder

Description

BPI udvikling

BPI opgaven kan gribes an på to måder. Begge løsninger bør godkendes af BPI’s ejer, da det er dem som har fremtidens planerne for BPI. BPI påvirker kun indholdstypen nyheder.

1) BPI beholdes med ét body felt i nyheder (som det er i dag), og vi laver en ”konvertering af data” fra paragraphs til et body felt. Yderligere skal vi sørge for at indlæsningen af BPI indhold kan komme tilbage i paragraphs, hvis DDB installationen har paragraphs. Denne løsning formoder dog at alle brugere af BPI bruger samme paragraphs moduler, hvilket vi er i tvivl om vi kan formode, da BPI ikke kun er brugt af DDB CMS. Denne løsning vil heller ikke kunne garanteres er stylet optimalt for installationer som ikke har paragraphs.

2) BPI webservicen ændres så den ikke indeholder bodyfelt på nyheder, men i stedet får paragraphs.
Denne løsning vil umiddelbart være den mest gennemførte og fremtidssikret, hvis DDB ønsker at gå
paragraphs vejen. Dette betyder dog at der laves ændringer til alle som bruger BPI og at der skal
ændres både på webservice og i BPI interfacet, som er hostet forskellige steder.


Related issues

Related to DDB CMS - Feature #3021: Layout uden Grænser SAMLESAGResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #3543: LAYOUT UDEN GRÆNSER: Ved deling via BPI kommer ingen paragraphs medResolved (tag version)

History

#1 Updated by Pernille Thorsen over 2 years ago

DDB og Ballerup har valgt at gå videre med punkt 1, hvilket udvikles indenfor projektet.

 

Før udviklingen startes skal vi have en afklaring af om den allerede udviklet BPI funktion releases før Layout uden grænser. Det anbefaler ITK at det skal, da der er udviklet kode som gør det lettere at implementere punkt 1. 

#2 Updated by Pernille Thorsen over 2 years ago

Vi er i dialog med Ballreup og DDB - Gitte Barlach og Rolf ang. om vi skal bygge udviklingen på produktions versionen af BPI eller den BPI version der er udviklet i 2016-2017, men som ikke er implementeret i Core endnu.

 

#3 Updated by Pernille Thorsen over 2 years ago

Vi er påbegyndt opgaven i denne uge og arbejder på den BPI service som stadig er til test, da den har features som gør udviklingen mindre. Dette er aftalt med Gitte Barlach.

 

#4 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)

#5 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

#6 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Project changed from Layout uden Grænser (LUKKET) to DDB CMS
 • Subject changed from Migrering af BPI to LAYOUT UDEN GRÆNSER: Migrering af BPI
 • Status changed from Open (waiting) to Ready for development
 • Assignee set to Tue Gaston
 • Target version set to Release 31 - Adgangsplatform og LUG
 • Kategorier Inspiration - Nyheder added

#7 Updated by Anna Christensen about 1 year ago

Vi har lavet følgende løsning:

 

Når indhold med paragraphs sendes til BPI gemmes paragraphs i to felter:

 • "data" som indeholder paragraphs-strukturen
 • "body" som indeholder paragraphs som de vises på sitet

"body"-feltet udfyldes for at sites der ikke bruger paragraphs kan hente paragraphs-indhold fra BPI.

Når indhold hentes fra BPI bruges enten "data" eller "body" til at oprette indhold. Hvis sitet bruger paragraphs opbygges en paragraphs-struktur ud fra "data" i BPI, og ellers bruges "body" som i gamle dage.

Det antages at sites der deler paragraphs via BPI indeholder de samme paragraphs-typer.

 

#8 Updated by Anna Christensen about 1 year ago

 • Status changed from Ready for development to Technical test

#9 Updated by Gitte Barlach 11 months ago

 • Subject changed from LAYOUT UDEN GRÆNSER: Migrering af BPI to LAYOUT UDEN GRÆNSER: Migrering af BPI (TESTES NÅR #3021 ER MERGED)

#10 Updated by Tue Gaston 9 months ago

 • Related to Bug #3543: LAYOUT UDEN GRÆNSER: Ved deling via BPI kommer ingen paragraphs med added

#11 Updated by Tue Gaston 9 months ago

 • Related to Bug #3543: LAYOUT UDEN GRÆNSER: Ved deling via BPI kommer ingen paragraphs med added

#12 Updated by Tue Gaston 9 months ago

 • Related to deleted (Bug #3543: LAYOUT UDEN GRÆNSER: Ved deling via BPI kommer ingen paragraphs med)

#13 Updated by Tue Gaston 8 months ago

Testet og godkendt.
Dette issue lukkes hermed.

#14 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Status changed from Technical test to Resolved

Also available in: Atom PDF