Project

General

Profile

Enhancement #3182

Forbedring af fejlhåndtering fra providere

Added by Kasper Garnæs about 2 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen)

Description

Der kan opstå fejl i providere - fx. i kommunikationen med eksterne systemer. Programmatisk vil dette normalt blive håndteret ved at der bliver kastet exceptions som så kan blive håndteret på passende vis af koden der kalder provideren.

Fejl (og dermed exceptions) kan dog opstå af mange forskellige årsager [1, 2] og på nuværende tidspunkt er der dog ingen Exception-klasse, der gør det muligt kun at håndtere providerfejl. Det medfører at fejlhåndtering enten bliver unødvendig kompliceret (og dermed med risiko for ikke at blive gjort) eller bliver håndteret for bredt, hvilket kan medføre at det kan være svært at finde kilden til fejl (især i udviklingssituationer) - se #2593.

Jeg foreslår derfor at der bliver indført (minimum) to nye exception klasser

  • En DingProviderException som fungerer som basisklasse for alle exceptions som kan blive kastet af provider-implementationer.
  • En DingProviderErrorException som skal kastes hvis der opstår en fejl i en provider implementation. Kaldende kode bør ikke referere til exception klasser i specifikke providere, da den kaldende kode ikke kan vide hvilken provider der er blevet kaldt på et givet tidspunkt.

Nuværende kode bør opdateres til at anvende disse nye exceptions.

 

 

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Status changed from New to Needs design decision
  • Assignee set to Gitte Barlach
  • Target version set to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

Det forekommer mig at være en beslutning der skal tages i Core team.

#2 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Status changed from Needs design decision to Ready for development
  • Assignee changed from Gitte Barlach to Christel Krabbenhøft
  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 29-2 - Bugfixes (Reload)

Vi har brug for at vide hvordan løsningen skal testes.

#3 Updated by Christel Krabbenhøft almost 2 years ago

  • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Gitte Barlach

#4 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (Reload) to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF