Project

General

Profile

Bug #3220

Manglende visning af ligeværdig forfatter

Added by Anonymous about 2 years ago. Updated 3 months ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning

Description

Oprindelig sagstekst i DBC's sagssystem:

---------------------------------------------------------
Angående forfatternavn på andre biblioteker
Hej igen. 
Det gik også lige op for mig, at når jeg klikker ind på Rakelsminde på et hvilket som helst andet bibliotek, så er kun David Garmark anført som forfatter. Det bedes også rettes, således at vi begge står der. Jeg har en enkelt anden udgivelse, som der gerne skulle linkes til, hvis man finder Rakelsminde interessant.
Jeg håber at jeg har rettet henvendelse det rette sted.
---------------------------------------------------------

DBC's sagstekst efter analyse:

---------------------------------------------------------

Vi har haft flere henvendelser som denne. Fejlen er for længst rettet i Bibliotek.dk

Fejlen er, at DDB-CMS'et kun viser DKABM-postens <dc:creator>-felt, hvilket ikke du'r, når en post har flere jævnbyrdige ophav, idet kun eet ophav kan tagges dc:creator i DKABM.

Det aktuelle eksempel:

<dkabm:record>
        <ac:identifier>53659985|870970</ac:identifier>
        ...
        <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">David Garmark (f. 1972)</dc:creator>
        <dc:contributor xsi:type="dkdcplus:aut">Stephan Garmark (f. 1980)</dc:contributor>
        <dc:contributor xsi:type="dkdcplus:edt">Anna Lorenzen</dc:contributor>
</dkabm:record>

Af de 3 ophav er de herrer Garmark jævnbyrdige.

-----------------------------------------------------------


Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #4455: Forbedret visning af info om forfatter- og andre bidragydere Need more info
Related to DDB CMS - Bug #4465: SAMLESAG: Forbedret visning af visformaterNeeds analysis

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Target version set to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

Så en løsning ala:

[type]
[title]
Af [creator]
og [contributor  xsi:type="dkdcplus:aut] og [contributor  xsi:type="dkdcplus:aut] ... ([date])

Elementer markeret med fed skal medtages og de øvrige elementer kan medtages hvis de findes.

#2 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 29-2 - Bugfixes (Inlead)

#4 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

Jeg har bedt DBC levere et par eksempler på poster med flest contributors.

#5 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

870970-basis:52535441

  1. <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Ken Ashwell</dc:creator>
  2. <dc:contributor xsi:type="dkdcplus:aut">Tim Foulcher</dc:contributor>
  3. <dc:contributor xsi:type="dkdcplus:aut">Michael Baker</dc:contributor>

870970-basis:52800900

  1. <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Ida Borch</dc:creator>
  2. <dc:contributor xsi:type="dkdcplus:aut">Fremtidsfabrikken</dc:contributor>
  3. <dc:contributor xsi:type="dkdcplus:aut">Svendborg Kommune</dc:contributor>

870970-basis:53895778

  1. <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Elizabeth Carney</dc:creator>
  2. <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Flip Nicklin</dc:creator>
  3. <dc:contributor xsi:type="dkdcplus:aut">National Geographic Society</dc:contributor>

870970-basis:53963935

  1. <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Jens Schovsbo</dc:creator>
  2. <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Morten Rosenmeier</dc:creator>
  3. <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Clement Salung Petersen</dc:creator>

#6 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (Inlead) to Release 33 - Bugfixes

#7 Updated by Martin Cording 8 months ago

Bibliotek.dk viser også kun dc.creator på søgeresultat/hovedposten, og først under detaljer kan man se at der er andre forfattere.

Bør dc:contributor ikke bare opdeles under "Detaljer om materialer" - ligesom på bibliotek.dk?

#8 Updated by Rolf Madsen 8 months ago

Vi har tidligere modtaget en klage fra en medforfatter over at visningen af pågældendes navn ikke optræder sammen med hovedforfatteren, og vi var efterfølgende i dialog med Forfatterforeningen om samme emne.

Det undrer mig at visningen på Bibliotek.dk ikke afspejler dette ønske, men jeg mener vi både skal forbedre visningen af for fatter og medforfattere, når det er et overkommeligt antal, samt visningen over contributors på materialevisningssiden.

#9 Updated by Rolf Madsen 7 months ago

  • Related to Enhancement #4455: Forbedret visning af info om forfatter- og andre bidragydere added

#10 Updated by Rolf Madsen 7 months ago

  • Related to Bug #4465: SAMLESAG: Forbedret visning af visformater added

#11 Updated by Rolf Madsen 3 months ago

  • Target version changed from Release 33 - Bugfixes to Release XX - Genetablering af DDB CMS

Problemet håndteres i Openformat da ophav med funktionskoden "Aut" indgår i et array under elementet "creatorAut":

      "creatorAut": [
        "Ken Ashwell",
        "Tim Foulcher",
        "Michael Baker"
      ],

Also available in: Atom PDF