Project

General

Profile

Bug #3225

Kort på biblioketker

Added by Thomas Hansen over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
Needs design decision
Priority:
Normal
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Biblioteker

Description

Modulerne leaflet, geofield, geocoder og geophp samt JS librariet leaflet bliver altsammen hevet ind for at lave et kort på biblioteks oversigten...

Men den pane er hidden...

Hvad er planen? Hvis der ikke skal være nogen kort, var det så ikke en ide at få ryddet ud i alle de moduler.

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from New to Ready for development
 • Assignee set to Anonymous
 • Target version set to Release 29-2 - Bugfixes (B14)

#2 Updated by Anonymous over 2 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Rolf Madsen

Vi har været varsomme med at slette, men hvis ikke dette modul benyttes, skal det enten blændes eller alternativt formateres til det nye tema. Hvilken vej er i mest til?

#3 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Anonymous

Hvad er forskellen på at blænde og formattere?

Jeg forestillede mig at modulerne blot skulle fjernes.

#4 Updated by Anonymous over 2 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Anonymous

Super, det gør vi blot.

#5 Updated by Anonymous over 2 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Anonymous

#6 Updated by Anonymous over 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Need more info
 • Assignee changed from Anonymous to Rolf Madsen

Jeg kan se nogen biblioteker bruger kortet: https://bibliotek.kk.dk/biblioteker or https://www.roskildebib.dk/biblioteker (muligvis flere, har kun tjekket 2).

Ville det ikke være en bedre løsning at beholde kortet, og style det om?

#7 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

Hvorfor style det om når vi ikke bruger det?

Er det noget København og Roskilde selv ville kunne sætte ind under Webmasterhostingplanen?

Principielt skal vi ikke have moduler i DDB CMS som ikke udstilles som en del af DDB CMS kernefunktionaliteten.

#8 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Anonymous

#9 Updated by Martin Campostrini over 2 years ago

Roskilde bibliotekerne skal jo alligevel leve uden kortet på et tidspunkt, så vi kan sikkert godt leve uden. Men det ville da være fint at have det som en modul man kan tilvælge

#10 Updated by Anonymous over 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Needs design decision
 • Assignee changed from Anonymous to Gitte Barlach

Hvad er processen, når contrib moduler skal deaktiveres? Det er ret svært at bedømme om det enkelte bibliotek bruger et modul til noget, og om det vil ødelægge noget, hvis core deaktivere modulet.

 

I dette tilfælde er det en stribe moduler der skal deaktiveres, som jeg ser det vil checket på disse moduler være følgende:

 • Check om der er nogen andre moduler, der har en dependency til hvert modul, og deaktiver kun de moduler som ikke er "required by" nogen aktive moduler.
 • Check der ikke findes nogen felter, som er implementeret af modulerne.
 • Check der ikke er nogen views, som bruger noget af den funktionalitet de forskellige moduler implementere.

 

Eller findes der en anden fremgangsmåde, der bruges når contrib moduler skal deaktiveres?

#11 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Christel Krabbenhøft
 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (B14) to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

@Christel, vi skal have denne rundt om UX'er så vi kan afgøre om kortet har en brugermæssig værdi, så vi kan bruge det som grundlag for en beslutning om hvorvidt modulerne skal fjernes eller om vi skal genintroducere kortvisningen.

#12 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 29-2 - Bugfixes (UX beslutning udestår)

#13 Updated by Thomas Hansen over 2 years ago

Hvis 95% af bibliotekssites ikke har kort, så er det vel ikke en kerne-funktionalitet.

Hvis Roskide er meget glade for deres kort (bibliotek.kk.dk har det ikke mere), så er det vel en add-on feature?

#14 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (UX beslutning udestår) to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF