Project

General

Profile

Bug #3247

Materialer i tidsskrifts-limbo

Added by Steen Larsen over 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:
Kombit FBS (Waiting)
Priority:
Urgent
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning

Description

Følgende er en fejl i FBS som betyder at visse materialer ikke kan reserveres.

Nederst hvordan fejlen kan håndteres/løses af personalet.

I Cicero-klienten kan man søge materialer frem og detaljer kan åbnes. Et tidsskrift vil vise sig på denne måde:
I "F2 Bibliografisk post" vil fanen grundkort/Eksemplarer vises og
i "F2 Søg materialer" vil 3 felter under Periodikaoplysninger vises: Nummer/Volumen/År vises.

Dette afgøres af marcpostens 008t=p

I FBS-api er det IKKE sådan.

Her afhænger det af om der er indtastet noget i Nummer/Volumen/År (mindst et af felterne)

Vi har tidligere set (f.eks. #2530) at materialer der mangler at få udfyldt dette ikke kunne reserveres i ddbcms.
Løsningen her er at udfylde mindst et af felterne. (Og undgå at slette indholdet i de andre felter - ret kompliceret)

I denne nærværende sag findes der "noget" i et af de 3 felter på trods af at marcposten er en monografi.

Fejlen kan opstå på 2 måder:

 1. ved overførslen af data fra delibra var der indtastet noget i de 3 felter (de 3 felter var altid til stede i beholdningsbilledet) uanset om posten var/er et tidsskrift.
 2. ved skift af marcpostens type - dvs en periodikapost med materialer bliver skiftet til monografi. Materialer er i FBS-api sammenhæng stadig tidsskrifter.

Punkt 2) kan man godt gøre derhjemme med en konstrueret lokalpost. Husk blot at kassere/rydde op efter forsøget :-)


Et materiale der er havnet i denne limbo-tilstand kan afgøres ét sted nemlig i søgeresultat-billedet i Cicero - se vedlagte.
Læg mærke til at én af titlerne har periodika-oplysningerne i () men der er ingen periodika-oplysninger (til højre i billedet)

Hvilken betydning har dette så?

Tidligere var det et problem hvis et værk udelukkende havde disse materialer - det kunne feks. være en bog, reserver-knap vises men da materialer er "tidsskrifter" kunne reserveringen ikke gennemføres.

I dag ser det ud til at hvis et værk har blot ét materiale med fejlen så vises reserver-knappen ikke - og reservering er selvfølgelig ikke mulig.
Ingen knap at klikke på.
Man kan dog "snyde" ved at tilføje "/reserve" til urlen (vær logget ind først) hvorefter materialet bliver reserveret (hvis man har rettigheden m.m.).


Ser ud til at visningen af reserver-knappen allerede er ændret? Således at vi nu sætter knappen afhængig af hvad provideren FBS siger som det er beskrevet i #1460 ?
Det er en udmærket ide da man jo så slipper for at håndtere en lang liste af forskellige periodika-typer.


Problemet i nærværende sag er at materialet IKKE har reelle år/volumen/nummer oplysninger og at vi kan have værker med en blanding af af monografier og periodika (i FBS-api sammenhæng).
Jeg mener ikke vi skal kode ddbcms så den skal håndtere en så åbenbar fejl i oplysningerne fra FBS, men istedet skal materialerne rettes.


En mulig løsning:

Den korte forklaring: Kassér materialet

Den lidt længere: kasser materialet og ændr materialenummeret (tilføj f.eks. x til nummmeret). Herefter kan nyt materiale oprettes med samme materialenummer og øvrige profil-oplysninger. Ims-biblioteker bør tage særlige forholdsregler.

 

 

post-50808815-med-limbo-tss.png (46.2 KB) post-50808815-med-limbo-tss.png Steen Larsen, 01/24/2018 07:48 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #4220: Materiale får fejlagtigt status unavailable not-reservableNeed more info
Has duplicate DDB CMS - Bug #4732: Bog: Knap til reservation vises ikke selvom titlen burde kunne reserveres. Closed

History

#1 Updated by Steen Larsen over 2 years ago

Et par eksempler fra FBS-API før version 1.9.1

Sådan kunne det se ud for et materiale hvis der er fyldt noget i felterne (uanset værdien af marc 008t)


"materials" : [
  {
   ...
   "periodical" : {
     "displayText" : "År 2018",
     "volume" : null,
     "volumeNumber" : null,
     "volumeYear" : "2018"
   }
  }
]

Og sådan hvis data mangler


"materials" : [
  {
   ...
   "periodical" : null
  }
],

#2 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

Vi har lavet et udviklingsønske til Kombit om at availability response udvides med oplysing om hvorvidt et tidsskrift har årgang- og nummeroplysninger:

/external/{agencyid}/catalog/availability/v3 Get availability of bibliographical records


Response Class AvailabilityV3 {

recordId (string): The FAUST number of the Bibliographic record

reservations (integer): Total number of current active reservations of the Bibliographic record

reservable (boolean): True if materials can be reserved

available (boolean): True if materials is available on-shelf at some placement, false if all materials are lent out

}


Udvides med 

volNumberAvailable (boolean): True if Periodical or Yearbook has a Volume/Number structure

Kan det bidrage til løsningen af ovenstående?

#3 Updated by Steen Larsen over 2 years ago

Tja, lige her ville det være være bedre hvis FBS-API blot fulgte hvad der stod dokumentationen til FBS-API

periodical (Periodical, optional): Present if material is a periodical,

Hvis materialet er monografi så er svaret ALTID

"materials" : [
  {
   ...
   "periodical" : null
  }
],

 

Og hvis det var et periodical var det ALTID noget i den her retning:

"materials" : [
  {
   ...
   "periodical" : {
     "displayText" : "År 2018",
     "volume" : null,
     "volumeNumber" : null,
     "volumeYear" : "2018"
   }
  }
]

Eller hvis oplysningerne manglede den her:

"materials" : [
  {
   ...
   "periodical" : {
     "displayText" : "",
     "volume" : null,
     "volumeNumber" : null,
     "volumeYear" : null
   }
  }
]

 

#6 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Status changed from New to Need more info
 • Assignee set to Steen Larsen
 • Priority changed from Normal to Urgent
 • Target version set to DDB CMS - Kombit (FBS) drifts og infrastrukturudvikling

@Steen, var din hensigt med oprettelsen af dette issue et andet end at få rettet fejlene i FBS?

#7 Updated by Simon Holt almost 2 years ago

Kan se det er samme problematik, som vi har oplevet på nogle materialer på vejlebib.dk og som jeg også har beskrevet her (ser først denne sag nu):

https://platform.dandigbib.org/issues/1460#note-47

Mit PR i ovenstående vil fikse mange situationer med manglende reserveringsknap, men desværre ikke lige den her.

Ser ud til at visningen af reserver-knappen allerede er ændret? Således at vi nu sætter knappen afhængig af hvad provideren FBS siger som det er beskrevet i #1460 ?
Det er en udmærket ide da man jo så slipper for at håndtere en lang liste af forskellige periodika-typer.

Nej, ikke endnu :) Men med mit PR fra https://platform.dandigbib.org/issues/1460 bliver det sådan.

Et par eksempler på et par materialer, der burde have reserveringsknap, men ikke har det på vejlebib.dk:

https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A27719228 

https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A42793825

De her materialer er i den rigtige materialegruppe i Cicero og deres type er hakket af under /admin/config/ting/reservable, men de får ingen reserveringsknap, da et af materialerne på posten returnerer periodikumoplysninger.

#8 Updated by Simon Holt almost 2 years ago

Vil også gerne lige tilføje, at grunden til at reserveringsknappen fjernes faktisk er pga af det oprindelige hack vi lavede i #1460.

Og gad vide om det på nogen måde er muligt at identificere disse materialer via Cicero-klienten?

#9 Updated by Simon Holt almost 2 years ago

Når vi afgør om et materiale er et periodikum i DDB CMS, er det nok at bare et af materialerne har periodikum-information; så bliver hele posten flagget som periodikum.

I PR til #1460 gør jeg det samme, når jeg tjekker om en post er "reservable" (tjekker om den er reservable og ikke-periodikum).

Jeg har skrevet lidt i PR om, at en mere robust fremgangsmåde (i hvert fald overfor dette problem), ville være at kræve at flere af materialerne har periodikum-information. Ved ikke om det bliver for hacket, men her er min forklaring fra Github:

When determining whether a bibliographic post is a periodical, we only require one of the materials to have periodical information. This is unfortunate in some cases because of the problem described in: https://platform.dandigbib.org/issues/3247. In short: Some materials can have misplaced periodical-information, which the libraries can't fix/see themselves. Therefore, this approach will sometimes wrongfully label bibliographic posts as periodicals, making them unreservable.
Maybe a more precise approach would be to require that more materials have periodical information. This could be a problematic approach though and I don't think that we can just require that all materials should have periodical information, as this would probably wrongfully label posts as non-periodical in some cases (if the post is actually a periodical, but one of the materials is missing periodical-information).

#10 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

Skal det forstås sådan at DDB CMS kun tjekker en manifestation i et værk for at afgøre om alle manifestationerne i værket er tidsskrifter?

#11 Updated by Simon Holt almost 2 years ago

Ja næsten. Det er mere: den tjekker alle materialerne på en post og hvis et af dem har periodikum-informationer, markeres posten som periodikum (så vi er ikke på værk/manifestation niveau, men mere manifiestation/post og tilhørende materialer?).

Hvis vi f.eks. krævede at mindst to materialer havde periodikum information, ville det faktisk fikse de to eksempler i ovenstående, da det i disse tilfælde bare er et af materialerne på posten der er et problem. Men vi er nok ved at bevæge os ud i et hack her. Hvad hvis posten f.eks. kun har et materiale?

Den helt rigtige måde at løse dette på i DDB CMS ville nok være at hente marc-posten ind og tjekke felt 008t=p, på samme måde som FBS gør. Men det vil så kræve et ekstra kald til brønden, når vi tjekker om et materiale kan reserveres.

Det kunne måske løses i FBS API ved at den smed en periodical-flag på selve posten, der afgøres ud fra marcposten 008t=p.

#12 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Kombit FBS (Waiting)
 • Assignee changed from Steen Larsen to Simon Holt

#13 Updated by Simon Holt almost 2 years ago

Vi kunne løse dette i DDB CMS så disse poster ikke fejlagtigt bliver markeret som periodikum, ved at være lidt grundigere med at tjekke flere materialer eller tjekke i marc om posten er periodikum.

Men vil sige at det bør rettes i FBS API, så den kun smider periodikumoplysninger med, hvis posten rent faktisk er et periodikum. Og måske bør der også ryddes op i databasen, så alle de fejlplacerede periodikumoplysninger fjernes.

#14 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Bug #4220: Materiale får fejlagtigt status unavailable not-reservable added

#15 Updated by Rolf Madsen 5 months ago

 • Has duplicate Bug #4732: Bog: Knap til reservation vises ikke selvom titlen burde kunne reserveres. added

Also available in: Atom PDF