Project

General

Profile

Bug #3249

Sæt default WS URL for Moreinfo

Added by Rolf Madsen about 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Integration - Brønd - Data og relationer

Description

Fortsættelse af #2811

Fra DBC:
vedr. a) Fremadrettet vil der ikke blive ændret på defaultkonfig. under udrulning. Men url’en vil så til gengæld heller ikke blive sat til noget overhovedet – den del mangler så vidt jeg kan se i koden ...

Acceptkriterier:

  1. Ved opdatering til ny version af Moreinfo skal WS URL opdateres.
  2. Lokal administrator skal stadig have mulighed for at ændre WS URL.

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #2811: Opdater til Moreinfo 2.11Resolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Related to Bug #2811: Opdater til Moreinfo 2.11 added

#2 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Assignee deleted (Christel Krabbenhøft)
  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (Inlead) to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF