Project

General

Profile

Bug #3258

Tagsamlesider - Bedre visning i rækkefølgen af nyheder, arrangementer og sider

Added by Nino Tiainen over 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Sider, Administration - Design (Theming af desktop og mobil)

Description

Se tagsamlesiden med eksempler for indholdstypen side og indholstyperne nyhed og arrangement længere nede på siden: https://www.aakb.dk/tags/skoletilbud + vedhæftede. 

Bemærk i øvrigt at termerner tag og kategori bruges inkonsekvent i forskellige sammenhænge. F.eks. benævnes "undervisning" en kategori i kontekst af https://www.aakb.dk/taksonomi/tags/undervisning mens den kaldes tag i kontekst af https://www.aakb.dk/nyheder/inspiration/giv-klassen-en-oplevelse-paa-dokk1. (Se nederst på siden) 

skoletilbudTag.png (1.79 MB) skoletilbudTag.png Nino Tiainen, 01/26/2018 02:15 PM

Related issues

Is duplicate of DDB CMS - Bug #3084: Lister med tags - rod i visning af rækkefølgen samt ikke klikbare linksResolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from New to Ready for development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Anonymous
 • Target version set to Release 29-2 - Bugfixes (B14)
 • Kategorier Administration - Design (Theming af desktop og mobil) added

#2 Updated by Anonymous over 2 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Anonymous

#3 Updated by Anonymous over 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Need more info
 • Assignee changed from Anonymous to Gitte Barlach

Dette syntes at være en duplikat af https://platform.dandigbib.org/issues/3084

Spm. om inkonsekvens ift. kategorier/tags - virker det som et lidt større issue, med en del generelle beslutninger og strukturomlægninger, som kræver en del mere planlægning og omtanke end det bare kan løses.

 

#4 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Is duplicate of Bug #3084: Lister med tags - rod i visning af rækkefølgen samt ikke klikbare links added

#5 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

Dette issue er et duplikat af #3084 og lukkes hermed.


@Nino vil du ikke oprette et nyt issue hvis følgende stadig er relevant?

Bemærk i øvrigt at termerner tag og kategori bruges inkonsekvent i forskellige sammenhænge. F.eks. benævnes "undervisning" en kategori i kontekst af https://www.aakb.dk/taksonomi/tags/undervisning mens den kaldes tag i kontekst af https://www.aakb.dk/nyheder/inspiration/giv-klassen-en-oplevelse-paa-dokk1. (Se nederst på siden) 

#6 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Closed
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Nino Tiainen
 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (B14) to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

#7 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Closed to Needs design decision

#8 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Assignee changed from Nino Tiainen to Christel Krabbenhøft

Vi skal have denne forbi UX da det ikke er helt hensigtsmæssigt at Nyheder, Arrangementer og Sider er placeret efter hinanden og man derfor skal ret langt i pagineringen for at få et overblik.

#9 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Needs design decision to Closed

#10 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Subject changed from Indholdstypen side er ikke stylet tilstrækkeligt i forbindelse med listevisning på tagsamlesider. to Tagsamlesider - Bedre visning i rækkefølgen af nyheder, arrangementer og sider
 • Status changed from Closed to Needs design decision
 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 29-2 - Bugfixes (UX beslutning udestår)

#11 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Status changed from Needs design decision to Closed

Also available in: Atom PDF