Project

General

Profile

Bug #3316

Mente du modulet skal refaktoreres til at benytte data fra Webtrekk

Added by Rolf Madsen almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Urgent
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

Problemstilling:

  1. Mente du modulet skal kunne trække statistik på søgetermer fra Webtrekk.
  2. Import af JSON filen fra Webtrekk skal kunne lade sig gøre hvilket har vist sig problematisk. Det forusætter etablering af et testmiljø, hvor DBC kan teste funktioanliteten.

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Status changed from Ready for development to Need more info
  • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Rolf Madsen
  • Priority changed from Normal to Urgent

#2 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Description updated (diff)

#3 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Description updated (diff)

#4 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

  • Subject changed from Mente du modulet skal refaktures til at benytte data fra Webtrekk to Mente du modulet skal refaktoreres til at benytte data fra Webtrekk

#5 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Target version changed from Release 32 - Ballerup projekter to Release 32 - Ballerup projekter (Inlead)

#6 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

Skriv til mig, hvis nogen skal bruge adgang til https://ballerup-stg.ddbcms.dk/, hvor mente-du er installeret, aktiveret og konfigureret - så opretter jeg en test-bruger.

Tilbage i november, da jeg sidst testede mente-du, fejlede den kun, når den fil, den forsøgte at hente fra webtrends med alle brugernes søgninger, dækkede en for lang periode.
Nu, hvor jeg netop har forsøgt at sætte den op, kan jeg slet ikke få den til at virke, selvom der ikke er ændret noget ved modulet siden dengang.

#7 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Status changed from Need more info to Closed

Dette issue er et duplikat af #3254 og lukkes hermed.

Also available in: Atom PDF