Project

General

Profile

Enhancement #3322

Abstraktion af agency id / biblioteksnummer

Added by Kasper Garnæs about 2 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgeabstraktionslag (SAL)

Description

Med søgeabstraktionslaget i #2685 har systemet fået mulighed for at integrere med andre søgemaskiner end OpenSearch. Systemet indeholder dog stadig en direkte refence til et begreb der er specifikt for danske OpenSearch biblioteker: Ting agency id. Værdien bliver brugt som biblioteksnummer i forbindelse med integrationen med OpenSearch, men den benyttes også som en unik identifikator for den biblioteksorganisation, som systemet repræsenterer - fx. i forhold til OpenList og BPI.

Hvis systemet skal kunne bruges af biblioteker, der ikke anvender OpenSearch er det nødvendigt at værdien abstraheres ud således at den for OpenSearch kan blive ved med at være bibliotekskoden, men for andre biblioteksystemer, kan være andre værdier.

Bibliotekerne i Reykjavik og Reload vil gennemgøre denne udviklingsopgaven som en del af abstraktionsopgaven.

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Assignee set to Kasper Garnæs
  • Target version set to Release 28 - Søge abstraktionslag (SAL) - (7.x-4.3.1)

#2 Updated by Christel Krabbenhøft almost 2 years ago

  • Assignee changed from Kasper Garnæs to Anonymous

#3 Updated by Anonymous almost 2 years ago

  • Assignee changed from Anonymous to Gitte Barlach

Hej Gitte

Denne behøver ikke være med i release 28

Hilsen Kasper & Christina

#4 Updated by Christel Krabbenhøft almost 2 years ago

  • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#5 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

  • Target version changed from Release 28 - Søge abstraktionslag (SAL) - (7.x-4.3.1) to Release 29-2 - Bugfixes (Reload)

#6 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (Reload) to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF