Project

General

Profile

Enhancement #3325

Abstraktion af materialetyper for tidsskrifter

Added by Kasper Garnæs about 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgeabstraktionslag (SAL)

Description

Med søgeabstraktionslaget i #2685 har systemet fået mulighed for at integrere med andre søgemaskiner end OpenSearch. Modulet ting indeholder dog stadig en direkte reference til materialetyper fra OpenSearch som skal behandles som tidsskrifter.

Hvis systemet skal kunne bruges af biblioteker, der ikke anvender OpenSearch er det nødvendigt at modulet opdateres således at implementationen af det enkelte søgesystem kan afgøre hvilke resultater der skal betragtes som tidsskrifter.

Bibliotekerne i Reykjavik og Reload vil gennemgøre denne udviklingsopgaven som en del af abstraktionsopgaven.


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #1460: Reserveringsknap på årbøger giver problemerResolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Status changed from New to Need more info
 • Assignee set to Kasper Garnæs
 • Target version set to Release 28 - Søge abstraktionslag (SAL) - (7.x-4.3.1)

Vi har i forbindelse med issuet "Reserveringsknap på årbøger giver problemer" - https://platform.dandigbib.org/issues/1460 diskuteret om det ikke bør være data fra bibliotekssystemet der afgør om der er tale om et tidsskrift (årgang- og nummeroplysninger).

Ville Simons forslag i https://platform.dandigbib.org/issues/1460#note-39 være en bedre måde at løse det på istedet for den foreslåede abstraktion?

#2 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Related to Bug #1460: Reserveringsknap på årbøger giver problemer added

#3 Updated by Steen Larsen about 2 years ago

Et af problemerne er at dkabm-formatet faktisk ikke leverer nok info om et givet værk er periodisk.

Ved at søge på (alle eksisterende) marcposter med ma=pe og se på de tilhørende facet-typer er der 92% hvor dkabm-typen afspejler noget periodisk.
De øvrige er et fint udvalg af alle øvrige dkabm-typer, som f.eks. "bog".

Hvordan fordelingen er i de enkelte agency ved jeg ikke, men det kan man jo selv checke.

#4 Updated by Kasper Garnæs almost 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Needs code review
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Rolf Madsen

Rolf: Jeg må indrømme at jeg ikke helt kan gennemskue samtalen i #1460.

Jeg har lavet et PR som implementere den løsning vi havde forestillet os, nemlig hvor ansvaret for at identificere en periodisk værk flyttes fra ting modulet til opensearch modulet. Selve metoden til at afgøre om det er et periodisk værk er den samme - dvs. et check på den materialetype der bliver udleveret af Opensearch (ud fra DKABM-formatet?).

PR: https://github.com/ding2/ding2/pull/1040.

Hvis ansvaret for at identificere peridiske værker skal flyttes til bibliotekssystemet, så er det fint. Det ligger dog udenfor arbejdet med søgeabstraktionen. I så fald kan PR'et bruges som eksempel på hvordan et modul kan signalere hvorvidt et værk er peridisk. Dette kan så flyttes til fbs modulet, hvis ønsket.

#5 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Jesper Kristensen

#6 Updated by Jesper Kristensen almost 2 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Reviewed og afventer release

#7 Updated by Simon Holt almost 2 years ago

Vil bare lige sige jeg er enig med Kasper i #note-4. Det er fint hvis vi løser det efter søgeabstraktion releasen.

 

 

#8 Updated by Kasper Garnæs almost 2 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

Simon: Tak for kommentarer.

#9 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

Testet på upgrade-fbs med 7.x-4.3.0-rc3 og OpenSearch 4.5 samt Greve Bib FBS

Har lavet eksempelsøgningerne phrase.type=tidsskrift og phrase.type=årbog, samt konstateret at CMS´et er i stand til at vise en reserver-knap.

Tidsskrifterne ser generelt rigtige ud. 
Ift. årbøgerne er der dog mange eksempler hvor der ikke vises en reserver-knap:
https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/725300-katalog%3A24143643
https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/725300-katalog%3A50834808
https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A29712484
https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A49335849
https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A26663628
https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A26663628
https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A29712484

Har dog mistanke om at det enten skyldes fejlagtige data i FBS eller issue #1460

Oplevede også underlige ting ift. visning af en række årbøger i et værk, som ikke havde nogen bibliografiske oplysninger, men kun et forsidebillede. Enkelte poster havde hverken forside eller bibliografiske oplysninger. Se vedlaghte screeshot. Har mistanker om at Brønden har været langsom og derfor ikke har kunnet levere oplysningerne til grænsefladen. 

#11 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

Årbog var ikke markeret under https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/admin/config/ting/reservable.

Efter markering af årbog er der reservérknapper på alle 7 materialer.

#12 Updated by Michael W. Christoffersen almost 2 years ago

Reservérknappen mangler, hvis en bruger ikke er logget på - der er reservérknap på eks. bøger. Så det kan ikke godkendes.

#13 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Michael W. Christoffersen

Har du et eksempel på et materiale hvor reservérknappen mangler hvis brugeren ikke er logget ind?

Jeg har gennemgået eksemplerne fra https://platform.dandigbib.org/issues/3325#note-9 og de vises korrekt med Reservérknap undtagen den første årbog, hvilket jeg antager skyldes konfiguration.

#14 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

Rolf Madsen wrote:

Har du et eksempel på et materiale hvor reservérknappen mangler hvis brugeren ikke er logget ind?

Jeg har gennemgået eksemplerne fra https://platform.dandigbib.org/issues/3325#note-9 og de vises korrekt med Reservérknap undtagen den første årbog, hvilket jeg antager skyldes konfiguration.

Jeg ser også reservérknapper på alle de årbøger, jeg har tjekket - og det er altså også en god håndfuld.
Også selvom jeg ikke er logget ind.

#15 Updated by Michael W. Christoffersen almost 2 years ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Spøjst - i dag kommer knapper, selv uden login.

Jeg godkender hermed.

Also available in: Atom PDF