Project

General

Profile

Bug #3331

Mente-du-modulet skal trække lister fra Webtrekk for én uge i stedet for et år ad gangen

Added by Tue Gaston almost 2 years ago. Updated 4 months ago.

Status:
Resolved
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

Idet vi imødeser at de filer, som mente-du-modulet kommer til at trække fra Webtrekk vil nå en størrelse, der kan være vanskelig for DBC at håndtere, skal flg. gøres:

 

Mente-du-modulet skal ændres, således at det én gang om ugen henter filen kun for den forgangne uge, og lagrer alle de ældre data op til ét år tilbage.

 

Fra nu og indtil nytår skal den altså kun føje én uge ad gangen til filen – én gang om ugen.

Når vi når til nytår skal den så hver uge slette den ældste uge fra filen og tilføje den nyeste uge.

 

Der ud over er der en opgave med at give modulet en fil at starte op med – så den skal også ”fodres” med hele filen fra nytår og til nu.

Screen Shot 2018-03-16 at 10.20.13.png (73.7 KB) Screen Shot 2018-03-16 at 10.20.13.png Jesper Kristensen, 03/16/2018 10:23 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #3317: Mente du modulet skal refaktoreres til at fungere sammen med Søgeprofiler (ting_field_search)Resolved
Related to DDB CMS - Bug #3319: Mente du modulet skal refaktoreres til at fungere sammen med Søge abstraktionslaget (SAL)Closed
Blocked by DDB CMS - Bug #3254: "Mente-du" skal trække liste fra Webtrekk i steder for Webtrends og i CSV i stedet for JSONResolved

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Status changed from New to Ready for development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Christel Krabbenhøft
 • Target version changed from Release 32 - Ballerup projekter (Inlead) to Release 29-2 - Bugfixes (Inlead)

 @Christel, mon ikke vi kan få Inlead til at tage et kig på den igen inden så længe?

#2 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

Cron smider denne fejl:


WD cron: EntityMetadataWrapperException: Unknown data property Array. in EntityStructureWrapper->getPropertyInfo() (line 354 of /profiles/ding2/modules/contrib/entity/includes/entity.wrapper.inc).

WD php: Error: Cannot use object of type stdClass as array in ting_subsearch_suggestions_insert_records() (line 234 of  /profiles/ding2/modules/subsearch/ting_subsearch_suggestions/ting_subsearch_suggestions.module).

Error: Cannot use object of type stdClass as array i ting_subsearch_suggestions_insert_records() (linje 234 af /profiles/ding2/modules/subsearch/ting_subsearch_suggestions/ting_subsearch_suggestions.module).

Drush command terminated abnormally due to an unrecoverable error.

#3 Updated by Christel Krabbenhøft almost 2 years ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Martin Cording
 • Priority changed from Normal to High

Hej Martin. Kan I kigge på denne snart?

#4 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

Hej Martin 

Har I mulighed for at løse denne i indeværende uge?

#5 Updated by Martin Cording almost 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Technical test
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

Er hermed løst og merged: https://github.com/easySuite/ting_subsearch_suggestions/pull/1.

Kan tested med "development" branch af modulet.

#6 Updated by Jesper Kristensen almost 2 years ago

Se screenshot for data vi modtager ser ikke ud til at have det data vi skal bruge i linje "$result['data'][0]['SubRows'][0]" fra https://ws.webtrends.com/v3/Reporting/profiles/77673/Keymetrics/

#7 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

Jesper Kristensen wrote:

Se screenshot for data vi modtager ser ikke ud til at have det data vi skal bruge i linje "$result['data'][0]['SubRows'][0]" fra https://ws.webtrends.com/v3/Reporting/profiles/77673/Keymetrics/

Nejnej.

Dette issue handler alene om at få mente-du til at virke, som det gjorde i november, så vi kan reproducere den fejl, vi ikke fik skovlen under dengang.

Dette er stadig work-in-progress.

#8 Updated by Jesper Kristensen almost 2 years ago

Præsic Tue.

Koden ser rigtig ud men vi (aakb) modtager ikke det rigtig data fra webtrends. Så er det fordi vi ikke har den rigtig repport eller end-point.

#9 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

Hej Tue

Jeg har sendt en uddybende mail til dig 

#10 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Status changed from Technical test to Open (waiting)

#11 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Blocked by Bug #3254: "Mente-du" skal trække liste fra Webtrekk i steder for Webtrends og i CSV i stedet for JSON added

#12 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Tue Gaston

#13 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Subject changed from Mente du modulet skal refaktoreres til at fungere, sådan som det gjorde i november to Mente-du-modulet skal trække lister fra Webtrekk for én uge i stedet for et år ad gangen
 • Description updated (diff)

#14 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

Dette issue er nu ændret, således at det ikke alene omhandler at reproducere fejlen fra november, men også i samme omgang at løse den.

#15 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Assignee changed from Tue Gaston to Martin Cording

#16 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (Inlead) to Release 33 - Bugfixes

#17 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Bug #3317: Mente du modulet skal refaktoreres til at fungere sammen med Søgeprofiler (ting_field_search) added

#18 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Bug #3600: Genintroducér hooks til brug for "Mente du .. " og "Oversatte forslag" added

#19 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Bug #3319: Mente du modulet skal refaktoreres til at fungere sammen med Søge abstraktionslaget (SAL) added

#20 Updated by Martin Cording about 1 year ago

 • Status changed from Open (waiting) to Technical test
 • Assignee changed from Martin Cording to Tue Gaston

Beskrivelsen, som den står idag, handler om at lave modulet om til kun at trække 1 uge.
Netop det er allerede løst i #3254.

#21 Updated by Tue Gaston 7 months ago

 • Status changed from Technical test to Resolved

#22 Updated by Tue Gaston 4 months ago

 • Target version changed from Release 33 - Bugfixes to Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

#23 Updated by Tue Gaston 3 months ago

 • Related to deleted (Bug #3600: Genintroducér hooks til brug for "Mente du .. " og "Oversatte forslag")

Also available in: Atom PDF