Project

General

Profile

Bug #3332

Openlist - Mapning af PID'er LØSES UAFHÆNGIG AF RELEASEN

Added by Rolf Madsen over 2 years ago. Updated 3 months ago.

Status:
Resolved
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Huskeliste og Gemte søgninger, Integration - Openlist (Personalisering)

Description

Problemstilling

Skiftet til FBS gjorde at lokalt katalogiserede poster fik nye faunstnumre.

Referencer til katalogposter baseret på gamle faustnumre eller PID'er vil derfor fejle ved nyt request til Opensearch mv.

Formål

Migrér PID'er fra gammel til ny værdi.

Løsningsforslag

Løsningen har to trin:

1. Mapning fra gamle til nye faustnumre i PID'er med [agency]-katalog eller 870970-basis

 • Map gamle faustnumre til nye faustnumre ved at:
  • identificere de gamle faustnumre ved at lokalisere PID'er der starter med [agency]-katalog eller 870970-basis.
  • udskifte de gamle faustnumre med de faustnumre DBC har udleveret på FTP serveren (ftp://ftp.dbc.dk/fbsout/report-fbs_prod//)

2. Hente nye PID'er ved at slå de mappede PID'er op i Open search' getObject

 

Afhængig af hvilken type PID der er tale om skal identifier eller localIdentifier benyttes

Sådan findes eksempelposter

Eksempler på forskellige typer af PID'er kan lokaliseres med nedenstående metoder:

 • Lokal poster: rec.id=katalog not rec.id=870970
 • Påhængsposter: rec.id=katalog and rec.id=870970
 • Basisposter: rec.id=870970 not rec.id=katalog and facet.acsource=bibliotekskatalog

Mangler afklaring

I issue #3936 behandles et problem omkring visning af fjernlån som ikke findes i databrønden.

Jeg vil gerne have en afklaring af om det er muligt at gemme fjernlån i Openlist, så vi potentielt får et problem med PID'er hvor faust delen i dette tilfælde faktisk er et lokalt ID på et materiale der ikke er repræsenteret i Databrønden.

Løsningen kan være at brugerne ikke får mulighed for at tilføje materialer, der er markeret som ILLBibliographicRecord, qua opslag i FBS, til Openlist.

Original beskrivelse

Vi kan opdatere materiale-IDer jf. de samlede old_new lister i OpenList.

Og sideløbende skal vi så afgøre om den gamle lokale OpenList motor bevares, eller om ID opdateringen også skal foretages i de lokale databaser.

PID'er på FTP server under fbsout/report-fbs_prod/

Skærmbillede 2018-07-03 12.53.51.png (43 KB) Skærmbillede 2018-07-03 12.53.51.png Missing item på en liste Gitte Barlach, 08/27/2018 10:51 AM
Skærmbillede 2018-07-03 12.54.06.png (41.2 KB) Skærmbillede 2018-07-03 12.54.06.png Unable to retrieve some of the items on this list. The list may appear incomplete. Gitte Barlach, 08/27/2018 10:52 AM
faust-to-pid.png (35.4 KB) faust-to-pid.png faust-to-pid.png Erik Bachmann Pedersen, DDB, 02/20/2020 09:00 AM

Related issues

Has duplicate DDB CMS - Bug #2900: Huskeliste: Tomme poster på huskelisteClosed
Blocked by DDB CMS - Bug #3333: OpenList - Arkitekturopdatering så lagring sker i servicen og ikke i klientenResolved (tag version)

History

#1 Updated by Christel Krabbenhøft about 2 years ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Anonymous
 • Priority changed from Normal to High

#2 Updated by Anonymous about 2 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Anonymous

#3 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (B14) to Release 29-1 - Lister (7.x-4.4.0)

#4 Updated by Gitte Barlach about 2 years ago

 • Priority changed from High to Urgent

#5 Updated by Tue Gaston about 2 years ago

 • Blocked by Bug #3333: OpenList - Arkitekturopdatering så lagring sker i servicen og ikke i klienten added

#6 Updated by Anonymous about 2 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Anonymous

#7 Updated by Anonymous almost 2 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Christel Krabbenhøft

Vi mangler info om hvoledes IDerne skal opdateres.

#8 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Anonymous

@Martin, den skal jeg lige have uddybet :-)

Har du dokumentet med mapningen imellem gamle og nye PiD'er?

#9 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Need more info
 • Assignee changed from Anonymous to Erik Bachmann Pedersen, DDB

@Martin, jeg kan se at du har sendt en mail til Erik den 6. juni, og jeg kan ikke se at han har svaret. Bolden ligger hos os.

#10 Updated by Erik Bachmann Pedersen, DDB almost 2 years ago

Har fået svaret Martin med eksempler:

 

Lokale FAUST-numre skal opdateres til globale FAUST-numre - OG samtid skal påhængsposter i visse tilfælde ændres til den nationalbibliografiske hovedpost.

 


Fra: Erik Bachmann Pedersen
Sendt: 15. august 2018 10:05
Til: Martin Dahl
Emne: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: OpenList 2.0 Status

 

Hej Martin

 

Det er et sandt helvede at rydde op i ID numre som ændres dynamisk.

 

Ad 1)

Ved selve konverteringen er et lokalt FAUST nummer (29417032) blevet ændret til en påhængspost med PID(710100-katalog%3A28980817). Senere er denne påhængspost blevet nedlagt og derfor henviser FAUST nummeret nu til den nationalbibliografiske hovedpost (870970-basis%3A28980817)

 

Dette kan testes ved at søge på FAUST-nummer alene:

https://bibliotek.kk.dk/search/ting/nr%3D28980817?

 

Eller ved at søge direkte på det nationalbibliografiskel PID: https://bibliotek.kk.dk/ting/object/870970-basis%3A28980817

 

Ad 2)

 

Søgning på : https://bibliotek.kk.dk/search/ting/nr%3D29417032?

Giver svaret: https://bibliotek.kk.dk/ting/collection/870970-basis%3A28980817

 

Så ja – 29417032 skal generelt skiftes med 28980817

 

 

Ad 3)

>Er der f.eks. forskel på katalog og basis?

710100-katalog%3A                  Er en lokal PID (Agency-katalog:FAUST) = påhængspost, med lokale afvigelser fra nationalbibliografisk post

870970-basis%3A                       Er en nationalbibliografisk post (870970 er Agency nummeret for basis)

 

Der er i eksemplet altså BÅDE skiftet fra lokal post til nationalbibliografisk post – OG skiftet FAUST- nr.

 

Med venlig hilsen

 

Erik Bachmann Pedersen


Fra: Martin Dahl [mailto:martin@b14.dk]
Sendt: 6. juni 2018 13:46
Til: Erik Bachmann Pedersen
Cc: Christel Elbrønd Krabbenhøft; Rolf Madsen; Philip Birk-Jensen /b14
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: OpenList 2.0 Status

 

Hej Erik

Fra ID opdateringsfilen har vi 29417032 skal skiftes til 28980817

Vi forsøger at finde ud hvad hvad det reelt betyder?

1)

I en Openlist liste for KK har vi et element med dette materiale ID "710100-katalog:29417032"

Skal vi udskifte

710100-katalog:29417032 med  710100-katalog:28980817

Selcom ingen af dem findes:

https://bibliotek.kk.dk/ting/object/710100-katalog%3A29417032
https://bibliotek.kk.dk/ting/object/710100-katalog%3A28980817

2)

Men der er også et andet match i en anden liste:

870970-basis:29417032

Dvs skal 870970-basis:29417032  skiftes til  870970-basis:28980817?

I dette tilfælde findes den nye side:

https://bibliotek.kk.dk/ting/object/870970-basis%3A29417032
https://bibliotek.kk.dk/ting/object/870970-basis%3A28980817

Spørgsmålet lyder, hvis vi skal opdatere IDer i vores data, hvad er den korrekte regel for hvad der skal udskiftes med hvad?

Er der f.eks. forskel på katalog og basis?

/m

 

#11 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

 • Target version changed from Release 29-1 - Lister (7.x-4.4.0) to Release 29-2 - Bugfixes (B14)

#12 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Ready for development
 • Assignee changed from Erik Bachmann Pedersen, DDB to Anonymous

#13 Updated by Anonymous almost 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Need more info
 • Assignee changed from Anonymous to Erik Bachmann Pedersen, DDB

#14 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Has duplicate Bug #2900: Huskeliste: Tomme poster på huskeliste added

#15 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

Under test af release 4.4.0 kommer man som biblioteksbruger jævnligt ud for at ens liste er ukomplet:

a) en række titler på brugerens liste kan tilsyneladende slet ikke kan hentes, og der står i stedet "Missing item" 
b) følgende fejlmeddelelse dukker op øverst på siden med listen: "Unable to retrieve some of the items on this list. The list may appear incomplete."

Se vedhæftede skærmdumps. 

Jeg er tilbøjelig til at tro at dette skyldes nærværende issue. 

#16 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

hvor langt er vi med denne?

#17 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Erik Bachmann Pedersen, DDB to Rolf Madsen

Jeg mener vi står stille i øjeblikket og har brug for at samle parterne til et møde.

Bolden ligger hos mig.

#18 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Subject changed from Openlist - Mapning af PID'er to Openlist - Mapning af PID'er LØSES UAFHÆNGIG AF RELEASEN

#19 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Anonymous

#20 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Need more info to Ready for development

#21 Updated by Anonymous over 1 year ago

 • Status changed from Ready for development to Needs design decision
 • Assignee changed from Anonymous to Rolf Madsen

Vi har gennemført et check, om den nuværende ddbcms version ville kunne håndtere rene faustnumre fra Openlist istedet for de nuværende PID.

Dette lader sig desværre ikke gøre, da de nuværende visninger/moduler i ddbcms er afhængige af PID.

Vi skal således beslutte en af følgende veje frem:

 

A) Vi opbevarer fortsat PID i OpenList og må opdatere hvert element til nyt PID via opslag i Brønden

Dette er en her og nu løsning, som oversætter de berørte gamle lokale katalog post PIDer til de nye PID

 

B) Vi tilpasser DDBCMS så vi kan håndtere rene faust ID, og opdaterer PID til faust ID når DDBCMS er opgraderet på alle klienter.

Dette er i mine øjne den rene vej frem. At vi eliminerer lokale PIDer fra data i Openlist.

 

Hvad er projektgruppens og Cores holdning?

Er der noget af værdi, vi overser, ved at have PIDer istedet for faust IDer i OpenList?

 

 

 

 

#22 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs design decision to Ready for development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Anonymous
 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (B14) to Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner (7.x-4.6.0)

Vi har fået svaret fra DBC og Erik er ved at formulere den korrekte fremgangsmåde, som bliver fremsendt til Martin.

#23 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner (7.x-4.6.0) to Release 31 - bugfixes

#24 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from Release 31 - bugfixes to Release 31 - bugfixes (B14)

#25 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Ready for development to Need more info
 • Assignee changed from Anonymous to Rolf Madsen

#26 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Need more info to Ready for development
 • Priority changed from Urgent to None

#27 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#28 Updated by Christel Krabbenhøft 9 months ago

 • Priority changed from None to Normal
 • Target version changed from Release 31 - bugfixes (B14) to Release 31-1 - Lists and Opensearch (7.x-6.0.0)

#29 Updated by Rolf Madsen 8 months ago

 • Target version changed from Release 31-1 - Lists and Opensearch (7.x-6.0.0) to Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?)

#30 Updated by Rolf Madsen 8 months ago

 • Target version changed from Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?) to Release 31-1 - Lists and Opensearch (7.x-6.0.0)

#31 Updated by Rolf Madsen 3 months ago

 • Status changed from Ready for development to Resolved

#32 Updated by Erik Bachmann Pedersen, DDB 3 months ago

Opdateret diagram

Also available in: Atom PDF