Project

General

Profile

Bug #3369

Kampagne PLUS tilpasning til webbtrek

Added by Anna Christensen over 2 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Closed
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Kampagner

Description

Kampagne PLUS skal tilpasses så det snakker sammen med det nye Webtrekk


Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #2177: Kampagne PLUSResolved (tag version)
Is duplicate of DDB CMS - Bug #3573: Kampagne PLUS : Muliggørelse af kampagne-trackingResolved

History

#1 Updated by Anna Christensen over 2 years ago

<div class="ding-campaign ding-campaign--content text" data-wt-campaign="<?php print $wt_mc_id; ?>" data-wt-ti="<?php print $title; ?>">

 

Vi har kigget på noget af koden til Webtrekk og er i tvivl om hvorvidt det er wt-campaign og wt-ti er det der skal bruges til at tracke kampagner? Er det noget du kan hjælpe os med at få en afklaring på eller finde noget dokumentation på?

#2 Updated by Tue Gaston over 2 years ago

Anna Christensen wrote:

<div class="ding-campaign ding-campaign--content text" data-wt-campaign="<?php print $wt_mc_id; ?>" data-wt-ti="<?php print $title; ?>">

 

Vi har kigget på noget af koden til Webtrekk og er i tvivl om hvorvidt det er wt-campaign og wt-ti er det der skal bruges til at tracke kampagner? Er det noget du kan hjælpe os med at få en afklaring på eller finde noget dokumentation på?

Jeg har skrevet til KPI-index og spurgt.

#3 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)

#4 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

  • Project changed from Kampagne PLUS to DDB CMS
  • Kategorier Inspiration - Kampagner added

#5 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

#6 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

  • Subject changed from Tilpasning til webbtrek to Kampagne PLUS tilpasning til webbtrek

#7 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

  • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#8 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

  • Assignee set to Tue Gaston

#9 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

  • Is duplicate of Bug #3573: Kampagne PLUS : Muliggørelse af kampagne-tracking added

#11 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

  • Status changed from Open (waiting) to Closed

Also available in: Atom PDF