Project

General

Profile

Bug #3395

Unødvendigt, forvirrende link på e-resurse, som man ikke kan slippe for

Added by Marianne Sivertsen almost 2 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Needs design decision
Priority:
Normal
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Administration - Menuer og taksonomier

Description

Jeg opretter en e-resurse.

Hvis jeg i feltet 'Se online' ikke skriver noget link, får jeg ingen 'Se online'-knap. Hvis jeg skriver linket, står det også og flagrer nede i bunden af siden (se vedhæftet billede). Det har jeg ikke brug for, når jeg nu har knappen. Faktisk er det forvirrende.


Desuden kommer det i karambolage med tags, hvis jeg laver nogle af dém (se vedhæftet billede).

Så hvis nu man forestiller sig, at linket i bunden kommer væk, og der bliver mulighed for at skrive tags - burde de så ikke præsentere sig på samme måde som f.eks. på en nyhed (se vedhæftet billede)? Det er superpænt og tydeliggør meningen med dem. 

 

e-resurse med link i bunden.PNG (62.4 KB) e-resurse med link i bunden.PNG Tekstdelen af en e-resurseside Marianne Sivertsen, 03/13/2018 09:41 AM
tags.PNG (10.9 KB) tags.PNG Sådan præsenteres tags på f.eks. en nyhed Marianne Sivertsen, 03/13/2018 09:41 AM
tags på e-resurse.PNG (24.1 KB) tags på e-resurse.PNG Sådan ser tags på en e-resurse ud Marianne Sivertsen, 03/13/2018 09:46 AM

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from New to Needs analysis
 • Assignee set to Rolf Madsen
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#2 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Description updated (diff)

#3 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Status changed from Needs analysis to Ready for development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Rasmus Høymann Laursen
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 29-2 - Bugfixes (B14)

#4 Updated by Rasmus Høymann Laursen almost 2 years ago

 • Assignee changed from Rasmus Høymann Laursen to Kristian Pedersen

#5 Updated by Rasmus Høymann Laursen almost 2 years ago

 • Assignee changed from Kristian Pedersen to Steen Holten-Andersen

#6 Updated by Michael W. Christoffersen almost 2 years ago

For de biblioteker der har CSS-injector (ikke-redaktør), kan man ret nemt fjerne linket, som det ses af billedet. Et værktøj der varmt kan anbefales, hvis lidt leg med CSS ikke er skræmmende.

#7 Updated by Steen Holten-Andersen almost 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs design decision
 • Assignee changed from Steen Holten-Andersen to Gitte Barlach

Der er lidt udfordringer med det link felt. Kan sagtens leve mig ind i at det ikke er den fornemmeste UI løsning, men der er lidt der skal afklares før jeg kan lave rettelser.

Link feltet er et multiple felt - så man kan jo indsætte så mange links man som bruger skulle have brug for - dette afstedkommer lidt spørgsmål:

 

1. Hvis der kun skal være ét link som formateres som en knap i toppen - burde man så ikke fjerne muligheden for at tilføje flere?

2. Hvis det kun er det første link som laves til en knap, så skal brugeren gøre bedre opmærksom på dette. Måske et seperat felt, eller en mere uddybende beskrivelse?

3. Det virker forvirrende at link-1 formateres som en knap med en statisk titel (når brugeren har mulighed for at udfylde et titel-felt).

4. Hvis det eksisterende setup beholdes, skal 1.ste link (som udskrives som en knap i toppen) så fjernes fra listen i bunden.

5. Hvis man stadig skal have mulighed for at lave så mange links som muligt, skal stylingen i bunden selvfølgelig ikke konflikte med tags. 

 

Min bedste anbefaling er:

1. Der oprettes et nyt link felt (uden mulighed for at angive titel) til at lave en 'Log on' knap.

2. Det eksisterende link felt beholdes - og udskrives udelukkende i bunden (og styles så det ikke konflikter med Tags).

#8 Updated by Michael W. Christoffersen almost 2 years ago

@Steen - kan det antages at 1) er obligatorisk og 2) er valgfri?

#9 Updated by Michael W. Christoffersen almost 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Steen Holten-Andersen

#10 Updated by Steen Holten-Andersen almost 2 years ago

@Michael - jeg ved ikke om en e-ressource skal have et 'log on' link - men man kan jo selvfølgeligt sagtens lave det required.

#11 Updated by Marianne Sivertsen almost 2 years ago

Hver gang I gør eller skriver noget i sagen, dukker det som bekendt op i min mailbox. Jeg går ud fra, at I skriver, hvis I forventer at jeg skal svare på noget? Det kan være svært at gennemskue, nemlig.

#12 Updated by Steen Holten-Andersen almost 2 years ago

 • Assignee changed from Steen Holten-Andersen to Michael W. Christoffersen

#13 Updated by Michael W. Christoffersen almost 2 years ago

Første lige et svar til Marianne - normalt skriver vi @ foran navnet på den man skriver til, hvis man skriver direkte. Og ellers holdes kommunikationen vedr. et issue her i Redmine - det bliver nogle gange til noget skriveri, men så holder vi viden/dokumentation samlet eet sted.

@Steen - kommer lige til kort på den. Så den skal nok ikke være obligatorisk.

#14 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

I skal være opmærksomme på accessType data ved hasOnlineAccess relationer.

Eksempel:

<relations>
                  <relation>
                    <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
                    <relationUri>[useraccessinfomedia]?action=getArticle&amp;faust=36027975&amp;infomediaId=e46044b8&amp;libraryCode=[libraryCode]&amp;userId=[userId]&amp;userPinCode=[userPinCode]</relationUri>
                    <linkObject>
                     <accessType>rest</accessType>
                     <access>login</access>
                     <linkTo>webservice</linkTo>
                     <linkCollectionIdentifier>870971-anmeld</linkCollectionIdentifier>
                    </linkObject>
                  </relation>
                 </relations>

Dette område behandels i følgende to sager:

 1. #1437 Pop-up prompt for login.
 2. #1926 Information til brugeren om hvordan og hvor man kan tilgå posten.

 

#15 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

@Steen, vær også opmærksom på #1215 som omhandler visning af Se online knappen hvis der er flere links i posten. Det lader til at være relevant i forhold til din kommentar https://platform.dandigbib.org/issues/3395#note-7

#16 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (B14) to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF