Project

General

Profile

Bug #3421

Flueben til promovering af nyheder til forsiden nulstillet ved opdatering

Added by Anonymous almost 2 years ago. Updated 8 months ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Administration - Systemkonfiguration

Description

Dette issue skulle være løst i https://platform.dandigbib.org/issues/3289, men da vi oprettede vores 4.2.0 dev site, oplevede vi det igen.

Under /admin/config/ding/fe-promote er hakket i Nyheder under "Promote types to Frontpage" blevet fjernet automatisk som del af opdateringen.

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Assignee set to Rasmus Høymann Laursen
  • Target version set to Release 29-2 - Bugfixes (B14)

#2 Updated by Rasmus Høymann Laursen almost 2 years ago

  • Assignee changed from Rasmus Høymann Laursen to Philip Birk-Jensen

#3 Updated by Philip Birk-Jensen almost 2 years ago

  • Assignee changed from Philip Birk-Jensen to Gitte Barlach

Når jeg kigger i koden har 4.2.0 rigtig nok stadig koden som sætter promote på en feature update (https://github.com/ding2/ding2/blob/7.x-4.2.0/modules/ding_news/ding_news.strongarm.inc#L192).

Hvis man ser på nuværende master (https://github.com/ding2/ding2/blob/master/modules/ding_news/ding_news.strongarm.inc#L192) er denne væk, så 4.2.0 er udgivet før #3289 rettelserne er belvet merget.

#4 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (B14) to Release 33 - Bugfixes

#5 Updated by Martin Cording 8 months ago

Denne er ikke længere relevant.

#6 Updated by Gitte Barlach 8 months ago

  • Status changed from Ready for development to Closed

Tak, Martin. Jeg lukker sagen.

Also available in: Atom PDF