Project

General

Profile

Bug #3429

Søgning arrangementer: "Husker" ikke afgrænsning/filtrering.

Added by Nino Tiainen almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat - hjemmeside

Description

I forbindelse med afgræsnings af arrangementer med kategori, dato o.a. under /arrangementer.

Visingen bliver ikke ved med at være låst til den valgte afgræsning hvis man f.eks. afgrænser, klikker sig ind på et specifikt arrangement og efterfølgende vender tilbage til oversigten (via browserens tilbage funktion) over arrangementer.

Godt nok indikerer grænsefladen at de forskellige valg stadig er slået til, men det afspejles ikke i de arrangementer der vises. 

Problemstilling

  1. En bruger åbner /arrangementer
  2. Filtrerer arrangementslisten efter kategori, date eller lign.
  3. Klikker på et arrangement
  4. Klikker back-space i browseren

Filtervisningen ser nu ud som den gjorde før brugeren åbnede arrangementet, men listen er ændret.

Mål

Listevisning og den valgte filtrering skal stemme overens.

Acceptkriterier

Når en bruger på arrangementsoversigten foretager en filtrering, åbner et arrangement og efterfølgende går tilbage til arrangementsoversigten må arrangementsoversigten ikke have ændret sig.

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Assignee deleted (Rolf Madsen)
  • Target version set to Release 33 - Bugfixes

#2 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Description updated (diff)

Also available in: Atom PDF