Project

General

Profile

Bug #3437

Lånemulighederne / availability vises ikke korrekt, når der er onlinematerialer imellem materialetyperne

Added by Gitte Buur Rasmussen almost 2 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Ready for development
Priority:
High
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning

Description

Lånemulighederne vises ikke korrekt, når der er onlinematerialer imellem materialetyperne. Se eks. med Nesbø. Teksten udlånt/hjemme vises ikke på de fysiske materialer.

Det vises fint, når der ikke er onlinematerialer imellem. Se eks. med Enegænger.

Problemstilling

Normalt vises f. eks. "Udlån kan reserveres" eller "Hjemme på biblioteket" som en del af availability visningen på værker.

Det gør de i midlertid ikke når der blandt manifestationerne i værket er online materialer som f. eks. e-bøger.

Formål

Den forklarende tekst for availability skal vises separat for hver materialetype i et værk, ligesom det sker nå der ikke er online materialer imellem manifestationerne i værket.

Acceptkriterier

Teksten "Online" skal vises foran online materialetyper.

nesbø_online_lånemuligheder.jpg (25.6 KB) nesbø_online_lånemuligheder.jpg Gitte Buur Rasmussen, 04/04/2018 11:23 AM
enegænger_ulånt_hjemme.jpg (26.4 KB) enegænger_ulånt_hjemme.jpg Gitte Buur Rasmussen, 04/04/2018 11:24 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #2223: Cashingstrategi (tidl. Værkmatch har hukommelse (#3162 skal merges sammen med dette issue))Resolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from New to Ready for development
  • Target version set to Release 33 - Bugfixes

#2 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Subject changed from Lånemulighederne vises ikke korrekt, når der er onlinematerialer imellem materialetyperne to Lånemulighederne / availability vises ikke korrekt, når der er onlinematerialer imellem materialetyperne

#3 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

Den udvikler der skal tage sig af denne sag skal i høj grad være opmærksom på de PRs der kommer ind i Core med #2223

#4 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Related to Bug #2223: Cashingstrategi (tidl. Værkmatch har hukommelse (#3162 skal merges sammen med dette issue)) added

#5 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Priority changed from Normal to High

Also available in: Atom PDF