Project

General

Profile

Bug #3476

Knappen Se alle nyheder og Se alle arrangementer skal lokalbiblioteksforsider linke til /bibliotek/lokalbibliotekets-navn/nyheder

Added by Nino Tiainen about 2 years ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Nyheder, Inspiration - Arrangementer

Description

Problem: 

Hvis jeg på et lokalbiblioteks forside -  (f .eks. https://bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket) under listevisngen af nyheder eller arrangementer klikker på " Se alle nyheder" eller "Se alle arrangementer" linkes brugeren til https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/nyheder eller https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/arrangmenter

Konteksten skifter altså fra lokalbiblioteket til biblioteksvæsenet.

Mål:

Klik på knappen "Se alle nyheder" eller "Se alle arrangementer" under /bibliotek/bibliotekets-navn i kontekst af et bestemt bibliotek skal henvise til lokalbibliotekets nyheder (Sti: /bibliotek/bibliotekets-navn/nyheder) eller arrangementer (Sti: /bibliotek/bibliotekets-navn/arrangementer).

Acceptkriterier:  

  1. Når jeg vælger "Se alle nyheder" under /bibliotek/bibliotekets-navn/ skal jeg få vist /bibliotek/bibliotekets-navn/nyheder.
  2. Når jeg vælger "Se alle arrangementer" under /bibliotek/bibliotekets-navn/ skal jeg få vist /bibliotek/bibliotekets-navn/arrangementer.

Feature: Linkto branch news or event list from branch frontpage.

Scenario: Maintain logical scope of the branch when a user wishes to see other news not displayed on the branch frontpage.
Given: the user is on the branch frontpage (path: /bibliotek/library-name/)
And: Clicks the "See all news" button
Then: The user should be redirected to the branch full list of news (path: /bibliotek/library-name/news)

Feature: Linkto branch event list from branch frontpage.

Scenario: Maintain logical scope of the branch when a user wishes to see other events not displayed on the branch frontpage.
Given: the user is on the branch frontpage (path: /bibliotek/library-name/)
And: Clicks the "See all events" button
Then: The user should be redirected to the branch full list of events (path: /bibliotek/library-name/events)

Skriv Behat test.
 

History

#1 Updated by Nino Tiainen about 2 years ago

  • Subject changed from Vis kun arrangementer fra lokaltbibliotek, når man går ind på oversigt herfra. to Vis kun arrangementer fra lokalbibliotek, når man går ind på oversigt herfra.

#2 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Subject changed from Vis kun arrangementer fra lokalbibliotek, når man går ind på oversigt herfra. to Knappen Se alle nyheder og Se alle arrangementer skal lokalbiblioteksforsider linke til /bibliotek/lokalbibliotekets-navn/nyheder
  • Description updated (diff)
  • Status changed from New to Ready for development
  • Target version set to Release 31 - Adgangsplatform og LUG

#3 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Description updated (diff)

#4 Updated by Christel Krabbenhøft about 1 year ago

  • Target version changed from Release 31 - Adgangsplatform og LUG to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF