Project

General

Profile

Bug #3482

LAYOUT UDEN GRÆNSER: Visning af enkelt materiale bruger forkert viewmode

Added by Anna Christensen over 2 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Unable to reproduce (Closed)
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Nyheder

Description

Det ser ud til at det er karruselvisningen af materiale der anvendes ifm visning af enkelt materiale - der skal anvendes et mindre billede


Related issues

Related to DDB CMS - Feature #3021: Layout uden Grænser SAMLESAGResolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Status changed from New to Ready for development

#2 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Status changed from Ready for development to Open (waiting)

#3 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

  • Project changed from Layout uden Grænser (LUKKET) to DDB CMS
  • Subject changed from Visning af enkelt materiale bruger forkert viewmode to LAYOUT UDEN GRÆNSER: Visning af enkelt materiale bruger forkert viewmode
  • Status changed from Open (waiting) to Need more info
  • Assignee set to Anna Christensen
  • Target version set to Release 31 - Adgangsplatform og LUG
  • Kategorier Inspiration - Nyheder added

#4 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

Anna Christensen wrote:

Det ser ud til at det er karruselvisningen af materiale der anvendes ifm visning af enkelt materiale - der skal anvendes et mindre billede

Er dette stadig et issue?

#5 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

#6 Updated by Anna Christensen over 1 year ago

Der anvendes det viewmode der er tilgængeligt i DDB CMS og denne opgave lukkes derfor

#7 Updated by Anna Christensen over 1 year ago

  • Status changed from Need more info to Unable to reproduce (Closed)

Also available in: Atom PDF