Project

General

Profile

Enhancement #3531

MWA: Webtrekk - Guide for MWA (Most Wanted Actions)

Added by Michael Ødum over 1 year ago. Updated about 1 month ago.

Status:
Resolved
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:

Description

DDB og KPI har i fællesskab defineret og drøftet en række MWA (Most Wanted Actions), som vil skabe forretmæssig merværdi i Webtrekk for DDB CMS bibliotekerne. KPI vil for interessetimer udarbejde en MWA implementeringsguide, som fremsendes DDB og som drøftes d. 23. maj 2018.

Formidlingen vil herefter ske via DDB, og implementeringen varetages ligeledes af DDB.

Seneste version af dokumentet findes her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OdUWGQc_hiY8F6BPViKRrBykSQfHLnhv4-YMdUzswSI/edit?usp=sharing 


Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #3901: MWA Webtrekk implementering i DDB CMS (ding_webtrekk)Resolved (tag version)
Related to Webtrekk - Bug #4530: Ingen data i "Tilføj til liste"Closed
Blocked by Webtrekk - Enhancement #3616: MWA #15 : BrugeroprettelseResolved
Follows Webtrekk - Enhancement #3612: MWA #33 : Materiale - KilderClosed

History

#1 Updated by Michael Ødum over 1 year ago

 • Estimated time deleted (25.00 h)

KPI Index har d. 7. juni 2018 fremsendt DDB følgende dokumenter:

20180607 - Kravspecifikation MWA tracking 1.5.3.pptx
20180607 - MWA list 1.5.3 - til DDB_.xlsx
20180607 - Screenshots til MWA 1.5.3.pptx

 

#2 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

#3 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Private changed from No to Yes

#4 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • File 20180607 - MWA list 1.5.3 - til DDB_.xlsx added

#5 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

Michael Ødum wrote:

KPI Index har d. 7. juni 2018 fremsendt DDB følgende dokumenter:

20180607 - Kravspecifikation MWA tracking 1.5.3.pptx
20180607 - MWA list 1.5.3 - til DDB_.xlsx
20180607 - Screenshots til MWA 1.5.3.pptx

 

Jeg har gennemgået listen i løbet af sidste uge uden andre bemærkninger end dem, der nu er afklaret via mail og issuetracker.
Jeg vælger nu at gøre issuet "private", så jeg kan uploade MWA-dokumentet; det er muligt, der ikke er noget fortroligt i det, men for en sikkerheds skyld tænkte jeg, at jeg hellere lige måtte holde det imellem os i første omgang.

#6 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

#7 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

Nr. 5-6-7 (”Facets” – ”Page” – ”Sort”) er ikke højeste prioritet, da de allerede nu kan spores via url’er.

Nr. 10 og nr 15 (”Se online” og ”Brugeroprettelse”) er temmelig kritiske, da det er helt centrale slutpunkter på red routes, og de kan ikke trackes via URL’er; begge har status ”Afventer KPI”

Under ”Kommentar” står der ud for ”Se online” flg: ”Ekstern URL – Vi skal fange, at der bliver trykket på linket.  Afventer.”. DDB forventes ikke at foretage sig noget i den anledning, vel?

Under ”Kommentar” står der ud for ”Brugeroprettelse” flg: ”KPI finder Link til oprettelse af bruger ID. DDB vender tilbage med landingpage.”. I den anledning har jeg netop oprettet https://platform.dandigbib.org/issues/3616 hvor der er en landing page at finde.

 

#8 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Subject changed from Webtrekk - Guide for MWA (Most Wanted Actions) to MWA: Webtrekk - Guide for MWA (Most Wanted Actions)

#9 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • File deleted (20180607 - MWA list 1.5.3 - til DDB_.xlsx)

#10 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#12 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Assignee set to Piotr Birketoft

#13 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Related to Enhancement #3901: MWA Webtrekk implementering i DDB CMS (ding_webtrekk) added

#14 Updated by Tue Gaston 12 months ago

 • Private changed from Yes to No

#15 Updated by Piotr Birketoft 9 months ago

Hvordan går det med deployment?

#16 Updated by Christel Krabbenhøft 9 months ago

Hej Piotr. Release 30 blev sendt til test på bibliotekernes testsite i sidste uge. Hvis alt går vel, så bliver den frigivet til drift ultimo næste uge/start uge 9. Bh. Christel

#17 Updated by Tue Gaston 9 months ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Assignee changed from Piotr Birketoft to Tue Gaston

#18 Updated by Tue Gaston about 2 months ago

 • Related to Bug #4530: Ingen data i "Tilføj til liste" added

#19 Updated by Tue Gaston about 1 month ago

 • Status changed from Open (waiting) to Resolved

Also available in: Atom PDF