Project

General

Profile

Feature #3557

Layout uden Grænser samlesag

Added by Tue Gaston over 2 years ago. Updated 12 months ago.

Status:
Closed
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Forsiden

Description

LAYOUT UDEN GRÆNSER

Formål
De muligheder, vi i dag tilbyder dem, der skaber indhold til bibliotekshjemmesiderne, er ikke optimale. https://bib.ballerup.dk/nyheder/emnelister/danmarkshistorie-boern - indlæggene mangler lækkerhed, og usability er ret dårlig med de mange begrænsninger der er i DDB CMS. Hovedparten af de biblioteksproducerede indlæg i dag er anbefalinger med et element af liste.

Problemstilling
I dag er man begrænset til enten at tilføje materialer i slutningen af et indlæg eller lave link, som så ikke har forside, titel, forfatter, beskrivelser og emneord.

Løsningsforslag
Vi ønsker tre nye typer af indholdselementer, som skal kunne indlejres i selve brødteksten

Det skal være:
1) Boks med tekstbillede eller tekst & billede
2) Enkelt materiale (både fysiske og digitale materialer)
3) Materialeliste (med både fysiske og digitale materialer)

Boks
Disse skal kunne linke. De skal også kunne vises på flg. 6 måder forskellige måder:
-Som et helt bånd
-Som et ½ bånd, venstrestillet 
-Som et ½ bånd, højrestillet 
-Som et ⅓ bånd, venstrestillet 
-Som et ⅓ bånd, midtstillet
-Som et ⅓ bånd, højrestillet
Brødtekst skal automatisk ombrydes, så den ikke kun står oven over og neden under, men også ved siden af boksene. Al tekst skal være venstrestillet, hvadenten der også er valgt billede eller ej.

Enkelt materiale
Det skal være muligt at fravælge visning af forside.
Det skal være muligt at ændre annoteringen (den beskrivende tekst).
Det skal være muligt at vælge at vise materialet på de samme 6 måder som beskrevet ovenfor med boksene. I alle visninger indgår forside (medmindre den er valgt fra), titel, forfatter, og en kontekst-afhængig knap (”Bestilt”, ”Reservér” eller ”Se online” alt efter materialetype). Der ud over medtages flg. oplysninger:
Helt bånd: Trykkeår, annotering og emneord
½ bånd: Annotering
⅓ bånd: Kun basisoplysninger

Materialeliste
Disse skal kunne genereres på to måder:
-Automatiseret, ud fra en søgestreng
-”Håndplukket”, hvor redaktøren selv udvælger materialerne på listen.

Materialelisterne skal kunne vises på tre måder:
-Kort visning
-Udfoldet visning
-Karrusel.
Kort visning er magen til listevisningen i søgeresultaterne som beskrevet i https://platform.dandigbib.org/issues/2239, og som kan hentes her: https://github.com/ding2/ding2/pull/564. Ved kort visning skal det være muligt for redaktøren at klikke udlånt materiale fra, så kun materialer der er hjemme / tilgængelige online vises.
Udfoldet visning er magen til ovenfor i enkelte materialer, når ”helt bånd” er valgt.
Karrusellen er magen til forsidekarrusellen. BEMÆRK: Den eksisterende forsidekarrusel er oprindeligt programmeret til også at kunne dette, så der bør være kode dér, der kan genbruges.

Alt dette vil betyde at indlæg bliver meget lækrere at se på, samt bliver mere overskuelige, fordi den, der laver indlægget, kan opdele emnet i flere forskellige lister på samme side, alt efter hvad man ønsker at formidle.


Bemærk!
Dette modul vil kræve, at man begynder at bruge Paragraphs http://paragraphs.site-showcase.com/ - hvilket atter forudsætter en migrering af alt eksisterende indhold på bibliotekernes hjemmesider. Vi tilbyder at bekoste og forestå udviklingen af modulet – men DDB har tilbudt at stå for migreringen.

 

Bemærk også!

Det er i første omgang hensigten at implementere Layout uden Grænser kun på Nyheder og Statiske sider – men det kan siden bredes ud til Temaer, Arrangementer og i princippet alle andre indholdstyper.


Related issues

Is duplicate of DDB CMS - Feature #3021: Layout uden Grænser SAMLESAGResolved (tag version)

History

#1 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Project changed from Layout uden Grænser (LUKKET) to DDB CMS
 • Subject changed from Beskrivelse af Layout uden Grænser to Layout uden Grænser
 • Assignee set to Tue Gaston
 • Priority changed from None to High
 • Target version set to Release 31 - Adgangsplatform og LUG
 • Kategorier Inspiration - Forsiden added

#2 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

#3 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Related to deleted (Feature #3021: Layout uden Grænser SAMLESAG)

#4 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Is duplicate of Feature #3021: Layout uden Grænser SAMLESAG added

#5 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

Dublikat af #3021.
Lukkes.

#6 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Status changed from Development to Closed

#7 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Related to Bug #4567: Nyheder med paragraphs mister brødtekst i app added

#8 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Related to deleted (Bug #4567: Nyheder med paragraphs mister brødtekst i app)

#9 Updated by Tue Gaston 12 months ago

 • Related to Bug #4605: LAYOUT UDEN GRÆNSER: Tekster mangler i oversættelsesfilen added

#10 Updated by Tue Gaston 12 months ago

 • Subject changed from Layout uden Grænser to Layout uden Grænser samlesag

#11 Updated by Tue Gaston 12 months ago

 • Related to deleted (Bug #4605: LAYOUT UDEN GRÆNSER: Tekster mangler i oversættelsesfilen)

Also available in: Atom PDF