Project

General

Profile

Bug #3571

Statistik: Eksponér ?sort= med default rankeringen i søgningen selv om sortering ikke er valgt

Added by Rolf Madsen about 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status:
Ready for development
Priority:
High
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Administration - Systemkonfiguration

Description

Problemstilling

I statistikken kan vi ikke tracken hvilken rankering der er sat som default på tværs af bibliotekernes hjemmesider.

Mål

Vi vil gerne kunne tracke default rankeringen sammen med den sortering brugerne eventuelt vælger til præcisering af søgeresultatet.

Løsningsforslag

Eksponér ?sort= med default rankeringen i søgningen selv om sortering ikke er valgt

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

  • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF