Project

General

Profile

Bug #3587

Visning af sæson oplysninger på tv-serier

Added by Rolf Madsen over 1 year ago. Updated 3 months ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/search/ting/homeland?profile=dvd_bluray
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

Problemstilling

Mange tv-serier mangler stadig en sæsonangivelse i titlen. Vores brugere har kun et billede at hjælpe sig, når de skal finde en bestemt sæson ved bl.a følgende søgninger:

Mål

Tv-seriers titler i søgeresultatet skal tilføjes information om hvilken sæson værket repræsenterer.

NB. Title full kan ikke bruges fordi den indeholder oplysninger om disc-nummer og opisode som er manifestationsspecifik og dermed er ubrugeligt ift. at repræsentere værket da det vil give brugeren indtrykket af at værker ikke indeholder resteren af afsnittene i sæsonen.

Løsningsforslag

 1. Hvis et værk har <dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre">tv-serier</dc:subject>
 2. Så hent marcXchange felt 245*ø
 3. Tilføj 245*ø efter title

Acceptkriterier

Scenario: Titles of works in the searchresult represent the manifestations in the workcollection.
Feature: Scanning the titles of the works in the searchresult a user should be able to deduct the season of the tv-series that the work contains.

Given: The manifestation that represents the work in the search result contains <dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre">tv-serier</dc:subject>
Then: DDB CMS should request the work in marcXchange.
And: Extract subfield 245*Ø. Example "<marcx:subfield code="ø">Sæson 4</marcx:subfield>".
And: Subfield 245*Ø should be added after the title. Example "Homeland - Sæson 4".


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #3737: Bogserier viser ikke nummer i serienReady for development
Follows DDB CMS - Bug #1612: Visning af titel og titel all hindrer fremfinding af flerbindsposter og tv-serierResolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Follows Bug #1612: Visning af titel og titel all hindrer fremfinding af flerbindsposter og tv-serier added

#2 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#3 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • URL med eksempel set to https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/search/ting/homeland?profile=dvd_bluray

#4 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#5 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#6 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (Vejle) to Release 33 - Bugfixes

#7 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#8 Updated by René Krøll over 1 year ago

Det lader også til at denne ting gør sig gældende for bogserier.

En kollega har testet med Kirsten Thorup hvor serien starter med "Lille Jonna" og del 4 hedder "Den yderste grænse". Den vises i FBS.

Men regner med det også bliver rettet med den her og at det så vises i app'en også når det kommer her.

#9 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

Jeg vil mene at det er en anden fejl da det ikke er oplysninger der indgår i title.full og stammer fra delfelt 526*t, men det er en lignende rettelse der skal til.

Du må meget gerne oprette et nyt issue så vi kan få kigget på den.

Den yderste grænse (870970-basis:26673267)
https://bib.ballerup.dk/search/ting/26673267

<dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Den yderste grænse</dc:title>
<dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Gyldendals paperbacks</dc:title>
<dc:description xsi:type="dkdcplus:series">4. del af: Lille Jonna</dc:description>
<marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="526">
  <marcx:subfield code="i">4. del af</marcx:subfield>
  <marcx:subfield code="t">Lille Jonna</marcx:subfield>
  <marcx:subfield code="b">. Seriens indhold se denne</marcx:subfield>
</marcx:datafield>

 

#10 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Bug #3737: Bogserier viser ikke nummer i serien added

#11 Updated by Simon Holt 3 months ago

Hej Rolf. Er dette noget jeg stadig skal kigge på eller bliver det håndteret i de "Forbedret visning"-sager du har oprettet på det seneste?

#12 Updated by Rolf Madsen 3 months ago

 • Assignee changed from Simon Holt to Rolf Madsen
 • Target version changed from Release 33 - Bugfixes to Release XX - Genetablering af DDB CMS

@Simon, nej vi tager den med når vi påbegynder arbejdet med næste generation af søgegrænsefladen.

Also available in: Atom PDF