Project

General

Profile

Bug #3608

Arrangementer som ikke kræver billetsalg får "nothing" i billetknapsfeltet

Added by Lotte Tøstesen about 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Immediate
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Arrangementer

Description

Vi er tilmeldt place2book, men har også arrangementer, som ikke kræver billet.

Når man opretter et sådan arrangement nu, får man et felt, hvor der står "nothing".

Se vedhæftede screendump.

Min tese er, at den kode, der i sin tid blev lavet for at kunne tilbyde billetter fra andre leverandører end place2book (#1596) da vi arbejdede på en opgradering med forbedringer af P2B er kommet med ind i dette build, så feltet savner et sted at henvise til. 

Jeg kan se i Facebookgruppen, at vi ikke er de eneste med problemet.

 

Nothing.PNG (211 KB) Nothing.PNG Lotte Tøstesen, 06/11/2018 10:16 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #3538: Billetkøbeknapper til Place2Book og titelbilleder mangler på alle arrangementerResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #3751: Fejl i arrangementer med fri entre og med billetsalg (også staging) Closed
Related to DDB CMS - Bug #3704: Arrangementer mister feltindholdResolved (tag version)

History

#1 Updated by Christel Krabbenhøft about 2 years ago

 • Status changed from New to Ready for development
 • Assignee set to Martin Cording
 • Priority changed from Normal to High

Hej Martin - vil I kigge på denne asap?

#2 Updated by Martin Cording about 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Need more info
 • Assignee changed from Martin Cording to Christel Krabbenhøft

Hvilken version er dette genskabt I? Dette bør vøre løst i #3538.

#3 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Lotte Tøstesen

#4 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Related to Bug #3538: Billetkøbeknapper til Place2Book og titelbilleder mangler på alle arrangementer added

#5 Updated by Lotte Tøstesen about 2 years ago

Det er i det nye build som det issue du refererer til er en del af, 28a patch. 

Det blev udrullet til bibliotekernes stagingmiljøer i fredags.

 

#7 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Assignee changed from Lotte Tøstesen to Martin Cording

#8 Updated by Martin Cording about 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Ready for development

#9 Updated by Martin Cording about 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

#10 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Priority changed from High to Immediate
 • Target version changed from Release 28a - Søge abstraktionslag (SAL) - PATCH (7.x-4.3.4) to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

#11 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

#12 Updated by Jesper Kristensen almost 2 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Martin Cording

Denne er desværre smutte mellem release.

Vil du rebase og tilpasse til den nyest release (master branch).

#13 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Related to Bug #3751: Fejl i arrangementer med fri entre og med billetsalg (også staging) added

#14 Updated by Martin Cording almost 2 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Technical test
 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

Denne løses med #3704.

#15 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Has duplicate Bug #3704: Arrangementer mister feltindhold added

#16 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Status changed from Technical test to Closed

Tak for det Martin!

Dette issue er et duplikat af #3704 og lukkes hermed.

#17 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

 • Has duplicate deleted (Bug #3704: Arrangementer mister feltindhold)

#18 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

 • Related to Bug #3704: Arrangementer mister feltindhold added

Also available in: Atom PDF