Project

General

Profile

Bug #3630

Enhancement #4047: BPI administrationsgrænsefladen IKKE RELEASEAFHÆNGIG

Forsøg på redigering af noder giver "http error 500" (BPI Admin UI)

Added by Rolf Madsen almost 2 years ago. Updated 5 months ago.

Status:
Technical test
Priority:
Low
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Integration - BPI, Integration - Web service skal opdateres

Description

Problemstilling

Indholdsnoder i BPI administrationsgrænsefladen (Sti: http://bpi1.inlead.dk/admin/node )kan ikke redigeres.

Mål

Klik på "Edit" linket under http://bpi1.inlead.dk/admin/node skal resultere i at man kan redigere noden.

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Description updated (diff)

#2 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs prioritization to Ready for development

#3 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Priority changed from Normal to Low

#4 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Project changed from BPI 2.0 to DDB CMS
 • Target version set to Release 32 - Ballerup projekter (Inlead)

#5 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Christel Krabbenhøft

#6 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Martin Cording

Hej Martin. Vil I kigge på denne?

#7 Updated by Martin Cording about 1 year ago

 • Parent task set to #4047

#8 Updated by Martin Cording about 1 year ago

 • Subject changed from BPI administrationsgrænsefladen - Forsøg på redigering af noder giver "http error 500" to Forsøg på redigering af noder giver "http error 500" (BPI Admin UI)

#9 Updated by Martin Cording about 1 year ago

 • Status changed from Ready for development to Technical test
 • Assignee deleted (Martin Cording)

Testes med #4047.

#10 Updated by Tue Gaston 6 months ago

 • Target version changed from Release 32 - Ballerup projekter (Inlead) to Release 32 - Bugfixes

#11 Updated by Rolf Madsen 5 months ago

 • Kategorier Integration - Web service skal opdateres added

Also available in: Atom PDF