Project

General

Profile

Bug #3638

BPI: Checkmark ved "Inkludér billede" (en: Push with images) skal markeres som default (AFVENTER #3643)

Added by Rolf Madsen about 2 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Nyheder, Driftsvedligehold - Oversættelser (udarbejdes før udrulning), Integration - BPI

Description

Problemstilling

Redaktørerne forholder sig ikke aktivt til om billeder på BPI artikler er rettighedsklarerede, og dermed kan deles med og bruges af andre biblioteker.

Mål

Flere artikler med rettighedsklarerede billeder i BPI til deling imellem bibliotekerne.

Løsningsforslag

 1. Udskift checkmark "Inkludér billede" (en: "Push with image") med en multiselect Vælg|Ikke godkendt til deling|Godkendt til deling
 2. Sæt Inkludér billede til obligatorisk valg før artiklen kan gemmes i BPI, så enten Ikkegodkendt til deling eller Godkendt til deling aktivt skal vælges.

NB. Artiklen skal kunne gemmes uden prompt for valg af "Inkludér billede", da dette valg kun er relevant ift. BPI.

Skærmbillede 2018-12-11 09.39.27.png (15.1 KB) Skærmbillede 2018-12-11 09.39.27.png her mangler info. om at det er obligatorisk at tage stilling til om billedet må deles Gitte Barlach, 12/11/2018 09:55 AM
Skærmbillede 2018-12-11 09.47.08.png (29.7 KB) Skærmbillede 2018-12-11 09.47.08.png der er noget galt med dropdown for hhv category og audience Gitte Barlach, 12/11/2018 09:55 AM
Skærmbillede 2019-01-28 15.33.38.png (12.5 KB) Skærmbillede 2019-01-28 15.33.38.png hvad er det lige jeg skal med den knap ? det kan i al fald ikke anbefales et klikke på den. Gitte Barlach, 01/28/2019 03:42 PM
Skærmbillede 2019-02-01 09.25.40.png (38.4 KB) Skærmbillede 2019-02-01 09.25.40.png Ny nyhed. Ingen "send til BPI knap" Gitte Barlach, 02/01/2019 09:34 AM
Skærmbillede 2019-02-01 09.26.23.png (89.1 KB) Skærmbillede 2019-02-01 09.26.23.png BPI mulighederne vises først når man har gemt nyheden og åbner den igen til redigering. Gitte Barlach, 02/01/2019 09:34 AM
Skærmbillede 2019-02-01 09.26.40.png (32.4 KB) Skærmbillede 2019-02-01 09.26.40.png Man promptes korrekt for at vælge indstillinger for deling af billede Gitte Barlach, 02/01/2019 09:35 AM
Skærmbillede 2019-02-05 12.04.02.png (18.8 KB) Skærmbillede 2019-02-05 12.04.02.png Gitte Barlach, 02/05/2019 12:17 PM
Skærmbillede 2019-02-05 11.57.04.png (44 KB) Skærmbillede 2019-02-05 11.57.04.png Gitte Barlach, 02/05/2019 12:17 PM
Skærmbillede 2019-02-05 12.12.47.png (7.16 KB) Skærmbillede 2019-02-05 12.12.47.png Gitte Barlach, 02/05/2019 12:17 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #3574: BPI. Billeder overføres ikke til BPIRejected
Related to DDB CMS - Bug #3640: BPI: Fjern "BPI status kommentar"Resolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

@Carsten, vil du ikke se på mit forslag og om det passer med din opfattelse af den optimale løsning?

#2 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Description updated (diff)

#3 Updated by Carsten Vilhelmsen about 2 years ago

Jeg mener løsningsforslag nr. 2 er det mest optimale.

#4 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Description updated (diff)

#5 Updated by Christel Krabbenhøft about 2 years ago

 • Assignee changed from Carsten Vilhelmsen to Rolf Madsen

#6 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Status changed from Needs analysis to Need more info
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Carsten Vilhelmsen

@Carsten, jeg tror min hensigt har været at det er to punkter i samme forslag og ikke to forskellige valgmuligheder.

Forslaget er altså en dropdown med valgmulighederne "Ikke godkendt til deling" | "Godkendt til deling" som er obligatorisk for at man kan trykke "Save" eller "Save and push".

Kan du godkende den løsning?

 

#7 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Priority changed from Normal to High

#8 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Related to Bug #3574: BPI. Billeder overføres ikke til BPI added

#9 Updated by Carsten Vilhelmsen about 2 years ago

Ja

#10 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Ready for development
 • Assignee changed from Carsten Vilhelmsen to Christel Krabbenhøft

#11 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

Tak for det! :-)

#12 Updated by Christel Krabbenhøft almost 2 years ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Martin Cording
 • Target version changed from Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner (7.x-4.6.0) to Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner

#13 Updated by Martin Cording almost 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Need more info
 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

Med multiselect menes der er man kan vælge flere værdier, men umiddelbart er der kun to værdier og de er modsigende. Menes der dropdown istedet for multiselect?

#14 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Ready for development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Cording

Ja! :-)

#15 Updated by Martin Cording almost 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

#16 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jørgen Nielsen

#17 Updated by Jørgen Nielsen almost 2 years ago

reviewet og godkendt

#18 Updated by Jørgen Nielsen almost 2 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

#19 Updated by Kasper Garnæs almost 2 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#20 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

Testet  på vanilla-fbs med 4.6.0-rc4

a) Kan verificere at der nu er en dropdown med valgmulighederne "Ikke godkendt til deling" | "Godkendt til deling"
Det ser også ud til at den er obligatorisk. Når man klikker på  "Save" eller "Save and push" markeres feltet som obligatorisk, men brugeren får ingen besked om at det er obligatorisk. Dvs. det indgår ikke her:

Please choose an option.

 • Category must be set when pushing to BPI
 • Audience must be set when pushing to BPI

b) man kan slet ikke gemme en nyhed, uden at skulle udfylde "BPI VALGMULIGHEDER  - Inkludér billede" - uanset om man vil sende til BPI eller ej. Det virker ikke hensigtsmæssigt

c) ift. Category og audience:
der er ingen valgmuligheder i dropdown boksene. Hvorfor ikke?

 

 

#21 Updated by Martin Cording almost 2 years ago

a) og b) Fixed: https://github.com/ding2/ding2/pull/1294.

c) må være fordi du har konfigureret BPI forkert?

#22 Updated by Martin Cording almost 2 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

#23 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#24 Updated by Kasper Garnæs almost 2 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Martin Cording

Reviewed. Jeg har en enkelt kommentar.

#25 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

Vil du kigge på denne, Martin?

#26 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

Fixed.

#27 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#28 Updated by Kasper Garnæs over 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed

Reviewed og godkendt.

#29 Updated by Kasper Garnæs over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

Merged.

#30 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Testet på upgrade-fbs med 4.6.0-rc6

a) løst og ok. Man får nu en fejlbesked hvis/når man har glemt at vælge en værdi i dropdownen under BPI OPTIONS  - Push with image *
b) tja; jeg kan oprette en ny nyhed uden at skulle forholde mig til billededeling i BPI. Så snærvert set er opgaven jo løst. Men så snart jeg vil rette i nyheden *skal* jeg så forholde mig til billededelingen i BPI - uanset om jeg faktisk vil dele nyheden nogensinde eller ej. Det kan man godt diskutere om er særligt hensigtsæssigt. 
Men da vi skal videre med releasen vælger jeg trods ovenstående at godkende sagen. 

 

PS! jeg vil endvidere lige nævne at jeg stadig ikke forstår hvad formålet er med at vise knappen "update workflow" under hjælpeteksten "Data in this group will only be saved when "Save and push" is used". Knapog hjælpetekst vises nederst på formularen, når man opretter en ny nyhed. Men man skal i al fald ikke trykke på den! for så smider den alt væk og man starter helt forfra på at oprette en nyhed.

 

#32 Updated by Martin Cording over 1 year ago

Se #3640 for yderligere information omkring den omtalte knap.

#33 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Related to Bug #3640: BPI: Fjern "BPI status kommentar" added

#34 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#35 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Status changed from Resolved (tag version) to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Martin Cording

@Martin, Prompt for valg af "Push with image" skal kun foretages hvis man trykker på "Save content from BPI", da dette valg kun er relevant i relation til BPI. Hvis redaktørerne promptes for dette valg når de bare gemmer artiklen vil det være et irritationsmoment.

#36 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

Det er hermed gjort: https://github.com/ding2/ding2/pull/1343.

Det kan jo naturligvis kun lade sig gøre ved at lade være med at gøre feltet obligatorisk, og først tjekke såfremt der bilver trykket på knappen [Gem og send til BPI] - og dermed udgår punkt a): 

Det ser også ud til at den er obligatorisk. Når man klikker på  "Save" eller "Save and push" markeres feltet som obligatorisk, men brugeren får ingen besked om at det er obligatorisk. 

#37 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jørgen Nielsen

#38 Updated by Jørgen Nielsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Martin Cording

@Martin - behat test fejler. Prøv at køre tests igen ved at opdatere PR. Og husk en note om Scrutinizer - det er ding_place2book der spøger.

En tekst á la "Scrutinizer errors are not related to this PR" er fint. Men det forventes at man har været inde at se hvilke fejl der er, og har forholdt sig til dem.

#39 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Jørgen Nielsen

Re-run started. Note added.

#40 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

Hej Jørgen 

Kan du godkende denne?

#41 Updated by Jørgen Nielsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#42 Updated by Kasper Garnæs over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#43 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

Jeg tester denne. 

#44 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

Testet på upgrade-fbs med 4.6.0-rc7

a) Når jeg opretter en ny nyhed, kan jeg ikke gemem og sende til BPI. Der er ingen knap til dette. Knappen kommer først når jeg har gemt nyheden og åbner den igen til redigering. Skyldes dette at vi skal have reverted https://platform.dandigbib.org/issues/3643??? Det er i al fald sådan jeg opfatter sammenhængen. 
 
b) når jeg åbner en nyhed  til redigering er alle BPI-mulighederne der nederst på formularen, og jeg bliver korrekt promted for at vælge flg.:

 • Category must be set when pushing to BPI.
 • Audience must be set when pushing to BPI.
 • Image permissions should be explicitly set when pushing to BPI.

Så b) er godkendt; det er a) ikke

Bemærk vi skal have lavet nogle oversættelser. 

#45 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Subject changed from BPI: Checkmark ved "Inkludér billede" (en: Push with images) skal markeres som default to BPI: Checkmark ved "Inkludér billede" (en: Push with images) skal markeres som default (AFVENTER #3643)
 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Technical test

Når #3643 er løst skal den usecase, der beskrives under a) testes igen.

#46 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

Testet på upgrade-fbs med 4.6.0-rc8

a) Knappen "Save and push" optræder nu også når man opretter en ny nyhed. Bemærk: knappen hedder nu "Save and push" - tidligere hed den "Gem &send til BPI". Se skærmdump.
b) knappen ""update workflow" som jeg tidligere har undret mig over, der der ikke længere. 
c) hjælpeteksten står der dog stadig "Data in this group will only be saved when "Save and push" is used." Men da man ikke kan se hvad "data in this group" dækker over virker teksten lidt indforstået. Se skærmdump. I givet fald det skal rettes, må det blive i en ny sag. 

Samlet set: godkendt. 

Also available in: Atom PDF