Project

General

Profile

Bug #3754

Check wrapper funktion der henter lister

Added by Gitte Barlach over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Ready for development
Priority:
High
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Integration - Openlist (Personalisering)

Description

(fortsat fra #3749)

Alle steder på DDB CMS hvor man loader lister, bør der være et check for om det går godt, før man forsøger at benytte listen.

 

 

 


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #3749: "Error: Call to a member function getType() on boolean i ding_list_get_list() Resolved (tag version)

History

#1 Updated by Rasmus Høymann Laursen over 1 year ago

 • Assignee set to Martin Dahl

#2 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#3 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from New to Need more info
 • Assignee changed from Martin Dahl to Gitte Barlach
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

Har du en definition af "et check for om det går godt"?

 • Hvad skal checket undersøge?
 • Hvad skal der ske hvis checket fejler?

#4 Updated by Jesper Kristensen over 1 year ago

Når en list forsøges indhente/indlæst og det ikke lykkes vil listen være FALSE. Så det midste man kan gøre er at lave en

if (list !== FALSE) {

  // Brug listen

}

else {

  // Håndtere at listen ikke findes eller ikke blev loaded. Og hvad der skal ske her kommer 100% an på hvad listen skulle have været brugt til...

}

#5 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner (7.x-4.6.0)

#6 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner (7.x-4.6.0) to Release 29-2 - Bugfixes (B14)

#7 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Rolf Madsen

jeg vil anse denne for klar til udvikling?

#8 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Gitte Barlach

Det skal vel defineres hvordan "// Håndtere at listen ikke findes eller ikke blev loaded. Og hvad der skal ske her kommer 100% an på hvad listen skulle have været brugt til..." skal implementeres.

#9 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Bug #3749: "Error: Call to a member function getType() on boolean i ding_list_get_list()  added

#10 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Rasmus Høymann Laursen

Rasmus: vil i komme med et bud på hvad der så skal ske  såfremt "listen ikke findes eller ikke blev loaded" jvf. Rolfs kommentar 8?

#11 Updated by Rasmus Høymann Laursen over 1 year ago

 • Assignee changed from Rasmus Høymann Laursen to Philip Birk-Jensen

#12 Updated by Philip Birk-Jensen over 1 year ago

 • Assignee changed from Philip Birk-Jensen to Gitte Barlach

Det kommer som Jesper skriver an på i hvilken sammenhæng listen skal bruges. Er det fordi en bruger skal se listen, skal det håndteres med en fejlbesked om listen ikke findes, men bruges listen f.eks. i et dataset til serendipity vil det være nok at notere det i loggen og så ellers bare springe listen over.

Så det kan være meget forskelligt hvordan en manglende liste skal håndteres, og hvordan evt. fejlbeskeder skal formuleres og vises.

#13 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Need more info to Ready for development
 • Assignee deleted (Gitte Barlach)
 • Priority changed from Normal to High
 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (B14) to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF