Project

General

Profile

Feature #38

Som bibliotek skal jeg via RSS-feed kunne hente begivenheder fra DDB CMS til kommunens hjemmeside

Added by Rolf Madsen almost 6 years ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Arrangementer

Description

Arrangementer fra DDB skal automatisk kunne hentes ind på Kommunens hjemmeside.

Hvilke muligheder stiller DDB til rådighed, fx RSS eller XML eksport.


Related issues

Related to DDB CMS - Feature #1588: Implement ding_mobilesearch to CoreResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Enhancement #3431: https://cmscontent.dbc.dk/ mangler dokumentation af datamodelNeed more info
Is duplicate of DDB CMS - Bug #39: Som bibliotek skal jeg via RSS-feed kunne hente begivenheder fra DDB CMS til kommunens hjemmesideClosed2014-01-30
Has duplicate DDB CMS - Bug #1217: Feeds til biblioteket app´en Closed

History

#1 Updated by Anonymous almost 6 years ago

 • Is duplicate of Bug #39: Som bibliotek skal jeg via RSS-feed kunne hente begivenheder fra DDB CMS til kommunens hjemmeside added

#2 Updated by Anonymous almost 6 years ago

RSS er ikke optimalt, da det man vil være nød til at "bøje" RSS standarden og tilføje ekstra information som tidspunkt, sted m.m. I stedet burde man lave det med Services og Services Views, så data automatisk kan gøres tilgængelig gennem en REST service i JSON, XML og evt. andre formater.

Jeg forestiller mig følgende løsning:

 • Moduler der tilføjes Services (https://drupal.org/project/services), REST Server (en del af Services modulet), Services Views (https://drupal.org/project/services_views), Services IPAuth (https://drupal.org/project/services_ipauth).
 • Der laves en ding_event_services feature. Den indeholder et View med et services display der henter arrangementer ud og giver mulighed for at filtrere i dem. Ligeledes indeholder denne feature selve service definitionen - f.eks. med endpoint /services/events/list.
 • Der laves en ding_news_services feature. Den indeholder et View med et services display der henter nyheder ud og giver mulighed for at filtrere i dem. Ligeledes indeholder denne feature selve service definitionen - f.eks. med endpoint /services/news/list.

Som udgangspunkt vil de to services være åbne så anonyme brugere kan tilgå dem. Ønsker det enkelte bibliotek at begrænse dette, kan man kan konfigurere det til at benytte den i Services indbyggede session authentication (login med en Drupal bruger) eller whitelist/blacklist af IP-adresser gennem Services IPAuth.

Input er velkommende :-)

Jeg påtænker selv at lave ovenstående og smide et par pull requests afsted til Core team.

#3 Updated by Anonymous almost 6 years ago

Vedhæftet XML og JSON output fra en service jeg hurtigt satte op som proof-of-concept. Felterne skal selvfølgelig komme i en anden rækkefølge, men det er en mindre ting. Jeg har i mit Services display omdøbt de enkelte felter, så de kommer pænere ud end Drupal's field machine names. En del af felterne som location er outputtet som "Services Raw" for at sikre, at alt data kommer ud.

#4 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

OBS. Kommentar er overført fra doublet issue #39

Rolf Madsen skrev:
> Arrangementer fra DDB skal automatisk kunne hentes ind på Kommunens hjemmeside.
>
> Hvilke muligheder stiller DDB til rådighed, fx RSS eller XML eksport.


Kommentar fra Gitte Barlach:
Drupal leverer ganske vist et standard feed-modul, men det er ubrugeligt som det er. Det skal tilpasses (20 ) og konfigureres (80) (hvilket feed-format ønskes, hvilke views m.v.)

Feed-modulet til BAAps er dedikeret til de krav, BAAps har. Det passer sikkert ikke sammen med det, der efterspørges her.

#5 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Status changed from New to Closed

#6 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Status changed from Closed to Open (waiting)

#7 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Tracker changed from Bug to Feature

#8 Updated by Kirsten Pileborg over 4 years ago

Ishøj Bibliotek har også brug for at kunne hente nyheder/arrangementer fra DDB CMS til kommunens nye hjemmeside, som lanceres 10. april 2015.
Er der noget nyt i sagen ?

#9 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#11 Updated by Morten Bartvig about 4 years ago

Jeg har lavet modulerne ding_services, ding_services_news og ding_services_events og har skrevet til dingcore@ting.dk for at få tilføjet disse som nye moduler.

#12 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs code review
 • Assignee set to Gitte Barlach
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to DDB CMS 2016 1. opgradering

#13 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2016 1. opgradering to DDB CMS 2016 2. opgradering (Inlead sprintbacklog)

#14 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2016 2. opgradering (Inlead sprintbacklog) to DDB CMS 2016 2. opgradering

#15 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Kategorier Inspiration - Arrangementer added

#16 Updated by Jørgen Nielsen over 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework

Kan du lave et pull request mod ding2?

#17 Updated by Jørgen Nielsen over 3 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Morten Bartvig

#18 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Morten Bartvig to Jørgen Nielsen

Jeg har cloned Mortens 3 moduler og lavet et PR:
https://github.com/ding2/ding2/pull/245

#19 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Jesper Kristensen

#20 Updated by Jesper Kristensen over 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Reviewed med et par mindre kommentarer.

Vi skal lige sikre os at services modulet kommer med i make filen ellers vil dette ikke virke.

@GBA: Skal dette være noget det skal aktiveres ved næste release eller er det 100% optional moduler.

#21 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review

PR opdateret.

#22 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

#23 Updated by Jesper Kristensen over 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Reviewed og afventer næste release

#24 Updated by Jesper Kristensen over 3 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

#25 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

Testet på upgrade-alma.

Jeg går ind under /admin/modules og søger modulerne ding_services, ding_services_news og ding_services_events frem.

a) Jeg kan tilsyneladende kun aktivere Ding services.
Ud for Ding services events Står "Kræver: Ding services (deaktiveret), Chaos tools (aktiveret), Services (deaktiveret), Services_views (mangler), Views (aktiveret)" og ud for Ding services news står "Kræver: Ding services (deaktiveret), Chaos tools (aktiveret), Services (deaktiveret), Services_views (mangler), Views (aktiveret)"

b) Under aktivering af Ding services på vanilla-alma får jeg at vide jeg skal aktivere Service-modulet for at installere Ding Services. Jeg klikker på fortsæt. Først får jeg en " Page unavailable." Men det ser alligevel ud til service-modulet bliver aktiveret.

b1) Alligevel kan jeg ikke efterfølgende aktivere hverken Ding services events eller Ding services news. Jeg kan ikke sætte kryds i boksen ud for modulerne og der står stadig "Services_views (mangler)"
b2) jeg går ind under /admin/config -> /admin/config/services/services-security
Her står en længere redegørelse startende med "A Services security update mitigation step has already been run on this site.
Due to a bug in services, user accounts registered through services' user_resource have been created with the password "1" since August 2013."

Grundet ovenstående kommer jeg ikke rigtigt videre med testen.

#26 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

#27 Updated by Martin Cording about 3 years ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

Gitte du har assigned denne til mig? Jeg kender ikke dette modul, jeg har blot flytter Mortens ændringer på anmodning.

#28 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Morten Bartvig
 • Priority changed from Normal to High

Hej Morten
Vil du kigge på denne igen?

#29 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2016 2. opgradering to DDB CMS 2016 2. opgradering (Reload sprintbacklog)

#30 Updated by Thomas Hansen about 3 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review

Har tilføjet det manglende modul: https://github.com/ding2/ding2/pull/374

#31 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

 • Assignee changed from Morten Bartvig to Jørgen Nielsen

#32 Updated by Jørgen Nielsen about 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#33 Updated by Kasper Garnæs about 3 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#34 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Has duplicate Bug #1217: Feeds til biblioteket app´en added

#35 Updated by Christel Krabbenhøft about 3 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Carsten Vilhelmsen

#36 Updated by Carsten Vilhelmsen about 3 years ago

 • Status changed from Technical test to Closed

#37 Updated by Carsten Vilhelmsen about 3 years ago

 • Status changed from Closed to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Carsten Vilhelmsen to Gitte Barlach

Url kan ikke læses af en ekstern feed reader. Vi foreslår at issues trækkes ud at den nuværende release.

#38 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Closed
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Carsten Vilhelmsen

Det fremgår af https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/modules at modulet "Services views" ikke er aktiveret.

#39 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Status changed from Closed to Reviewed - Needs info/rework

#40 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Assignee changed from Carsten Vilhelmsen to Gitte Barlach

#41 Updated by Lotte Tøstesen about 3 years ago

 • Priority changed from High to Normal
 • Target version deleted (DDB CMS 2016 2. opgradering (Reload sprintbacklog))

#42 Updated by Christel Krabbenhøft almost 3 years ago

 • Target version set to DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2)

#43 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Related to Feature #1588: Implement ding_mobilesearch to Core added

#44 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2) to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

#45 Updated by Gitte Barlach about 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Thomas Hansen

#46 Updated by Thomas Hansen about 2 years ago

Hvad er det lige der skal gøres her?

#47 Updated by Christel Krabbenhøft about 2 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Need more info
 • Assignee changed from Thomas Hansen to Rolf Madsen

#48 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Thomas Hansen

Jeg har prøvet at teste om det faktisk virker.

Fremgangsmåde:

 1. Aktiverer; Ding_services; Ding_services_news; Ding_services_events.
 2. Får følgende besked:
  Du skal aktivere Services, Services Views modulerne for at installere Ding services news.
  Ønsker du at fortsætte med ovennævnte?
 3. Installation går fint:
  Indstillingerne er blevet gemt.
  2 projekter opdateret: services, services_views.
  Danish oversættelser tilføjet: 32, opdateret: 0, slettet: 0.

Der er ingen referende til et endpoint, så hvordan afprøver jeg feedet?

#49 Updated by Thomas Hansen about 2 years ago

Der mangler lige en dependency på rest_service i ding_service modulet.

 

#50 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

#51 Updated by Mathias Larsen almost 2 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review

#52 Updated by Christel Krabbenhøft almost 2 years ago

 • Assignee changed from Thomas Hansen to Gitte Barlach

#53 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Subject changed from Som bibliotek skal jeg via RSS-feed kunne hente begivenheder fra DDB CMS til kommunens hjemmeside to Som bibliotek skal jeg via RSS-feed kunne hente begivenheder fra DDB CMS til kommunens hjemmeside - HAR PR MEN SKAL GENTÆNKES
 • Status changed from Needs code review to Needs prioritization
 • Priority changed from Normal to None

#54 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Rolf Madsen
 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 28 - Søge abstraktionslag (SAL) - (7.x-4.3.1)

Der skal tages en arkitekturbeslutning om hvordan vi håndterer feeds services mv. som eksporterer indhold fra DDB CMS til andre systemer og brugergrænseflader.

#55 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Target version changed from Release 28 - Søge abstraktionslag (SAL) - (7.x-4.3.1) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#56 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs prioritization to Needs code review
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Gitte Barlach
 • Priority changed from None to Normal
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

Services modulet er allerede i core så lad os få den sidste lille rettelse med.

Jeg har:

 1. aktiveret rest_server modulet under /admin/modules. Det påkrævede "Services" modul aktiveres også.
 2. Tilføjet et endpoint (data_api) under /admin/structure/services/
 3. Konfigureret /admin/structure/services/list/data_api/resources så
  1. ressourcen event_list har
   1. alias: events
   2. index: checkmark
   3. Åbnet https://vanilla-fbs.ddbcms.dk/data_api/events i browseren
  2. ressourcen news_list har
   1. alias: news
   2. index: checkmark
   3. Åbnet https://vanilla-fbs.ddbcms.dk/data_api/news i browseren

Det virker fint.

Det jeg mangler er at gennemskue hvordan jeg laver opslag på index.

F. eks. skulle nyeste nyhed komme frem med https://vanilla-fbs.ddbcms.dk/data_api/news?pagesize=1.

Jeg burde have adgang til:

Parameters

 • $query: Object database query object.
 • $page: Integer page number we are requesting.
 • $fields: Array fields to return.
 • $parameter: Array parameters to add to the index query.
 • $page_size: Integer number of items to be returned.
 • $resource: String name of the resource building the index query

Kilde: http://www.drupalcontrib.org/api/drupal/contributions%21services%21services.module/function/services_resource_build_index_query/7

#57 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Subject changed from Som bibliotek skal jeg via RSS-feed kunne hente begivenheder fra DDB CMS til kommunens hjemmeside - HAR PR MEN SKAL GENTÆNKES to Som bibliotek skal jeg via RSS-feed kunne hente begivenheder fra DDB CMS til kommunens hjemmeside

#58 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

#59 Updated by Jørgen Nielsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Jørgen Nielsen

#60 Updated by Erik Bachmann over 1 year ago

 • Related to Enhancement #3431: https://cmscontent.dbc.dk/ mangler dokumentation af datamodel added

#61 Updated by Jørgen Nielsen over 1 year ago

reviewet og godkendt PR#1004

#62 Updated by Jørgen Nielsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

#63 Updated by Kasper Garnæs over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#64 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Rolf Madsen

@Rolf kan du teste denne?

#65 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Testet og godkendt.

Når følgende moduler er aktiverede:

 1. Ding_services_news; Ding_services_events (Medvirker aktivering af modulerne #Services" og "Services Views")
 2. rest_server (Medvirker aktivering af modulet "Services")

Vises data på følgende URL'er:

 • /services/news_list
 • /services/event_list

NB. I modsætning til beskrivelsen i https://platform.dandigbib.org/issues/38#note-56, så skal der ikke laves et endpoint under /admin/structure/services/ da "services" endpointet genereres af ding_services modulerne.

Also available in: Atom PDF