Project

General

Profile

Enhancement #3819

Vis Place2book statusser på begivenheder på en ensartet måde

Added by Rolf Madsen over 1 year ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Arrangementer, Integration - Place2book (Arangementer)

Description

https://github.com/ding2/ding2/pull/1185

Alle status bliver nu vist på samme måde:

p2b-passivtarrangement.JPG (64.7 KB) p2b-passivtarrangement.JPG Indstilling til passivt arrangement Stefan Søndervang, 12/14/2018 11:33 AM
Udklip.JPG (15 KB) Udklip.JPG Lotte Tøstesen, 02/18/2019 01:09 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #3687: Place2book - arrangementer uden billet vises med status Billetsalg lukketClosed
Related to DDB CMS - Bug #3142: Place2book - knappen skal have betegnelsen Køb billet(ter) når pris > 0 og Bestil billet(ter) når pris = 0 / gratisNew
Related to DDB CMS - Feature #2485: Place2Book og ventelisterClosed
Related to DDB CMS - Bug #3802: Place2book - "Knap"-tekst ved arrangement på pauseClosed
Related to DDB CMS - Enhancement #1404: Place2Book - Håndtering af flere billettyper/flere salgsperioder til samme arrangement (overgang til ny Place2Book API)Resolved (tag version)
Related to DDB CMS - Enhancement #4257: Styling af billetknapperResolved (tag version)
Has duplicate DDB CMS - Feature #1359: Place2book: Knap der viser, at det er muligt at skrive sig på ventelisteClosed

History

#1 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Tracker changed from Bug to Enhancement

#2 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#3 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

#4 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Jørgen Nielsen

#5 Updated by Jørgen Nielsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#6 Updated by Kasper Garnæs over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#7 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Feature #1359: Place2book: Knap der viser, at det er muligt at skrive sig på venteliste added

#8 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to deleted (Feature #1359: Place2book: Knap der viser, at det er muligt at skrive sig på venteliste)

#9 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Has duplicate Feature #1359: Place2book: Knap der viser, at det er muligt at skrive sig på venteliste added

#10 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Stefan Søndervang

#11 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

Jeg har lavet et arrangement og sat den til at sende videre til place2book som et passivt arrangement, som betyder at der IKKE skal være information om billetsalg for der er IKKE oprettet billetter. Jeg får beskeden 'Not open for ticket sale' (se https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/arrangementer/foredrag-debat/test-af-passiv). Lige nu har vi problemet live med at der står 'Billetsalg lukket' på passive arrangementer (se issue #3687).

Årsagen til at man opretter passive arrangementer, som man sender videre til p2b er fordi at de kan sendes videre til kultunaut, og kommer med i kommunale oplevelseskalendere.

Men man kan sætte et arrangement på pause i place2book, og her giver det mening at der kommer en besked om at arrangementet er 'Not open for ticket sale'. Så vi skal kunne differentiere mellem et passivt arrangement og et lukket arrangement. 

Jeg tænker at det er et større problem at der står 'Not open for ticket sale' ved passive arrangementer end at der ikke gør det ved lukket arrangementer - for så mange lukket arrangementer kan der ikke være. Hvis man vil lukke et arrangement kan man skrive sig ud af det i brødteksten. Hvorimod der kan være rigtig mange passive arrangementer, som man så skal skrive sig ud af.

#12 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

 • Related to Bug #3687: Place2book - arrangementer uden billet vises med status Billetsalg lukket added

#13 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

 • Related to Bug #3142: Place2book - knappen skal have betegnelsen Køb billet(ter) når pris > 0 og Bestil billet(ter) når pris = 0 / gratis added

#14 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

#15 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

 • Assignee changed from Stefan Søndervang to Jørgen Nielsen

Baseret på kommentarerne i note 11 skal følgende skal ændres:

1. Passive arrangementer skal IKKE have en statusboks. Det er et arrangement uden billet.

2a. Hvis det ikke er muligt at differentiere mellem passive og lukket arrangementer, så skal alle arrangementer der lige nu får statussen 'Not open for ticket sale' ændres til IKKE at have nogen status. Der skal være intet - ligesom når der ikke er billetter til arrangementer.'

2b. Så skal vi have fundet ud af en måde af differentiere mellem et passivt og et lukket arrangement, og derved kan vise 'Not open for ticket sale' beskeden på lukket arrangementer.

#16 Updated by Jesper K. Lund over 1 year ago

Vil det være muligt at vi selv kunne bestemme teksten på de enkelte knapper via oversættelsesfunktionen.

#17 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

Det vil være muligt at oversætte, men hvis du har forslag til ændringer af default oversættelsen, så post dem her, så ser vi på det!

#18 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

@stefan hvis du qua https://platform.dandigbib.org/issues/3819?tab=history#note-15 vil have ændret i koden så skal den assigens til Christel da vi så skal have allokeret tid hos Inlead som har udviklet løsningen.

#19 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Christel Krabbenhøft

@Christel: Se Rolfs kommentar #18.

#20 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Martin Cording

Martin, vil I kigge på denne igen?

#21 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

 • Related to Bug #3802: Place2book - "Knap"-tekst ved arrangement på pause added

#22 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

Problemet med at der skal være forskel på passive og pausede arrangementer er oprettet i sag #3802

#23 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

Punkt 1 løses i #3991.

#24 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Stefan Søndervang

#25 Updated by Stefan Søndervang about 1 year ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)
 • Assignee changed from Stefan Søndervang to Gitte Barlach

Det der mangler testet i sag 3991. Resten fungerer fint.

#26 Updated by Martin Cording about 1 year ago

 • Related to Enhancement #1404: Place2Book - Håndtering af flere billettyper/flere salgsperioder til samme arrangement (overgang til ny Place2Book API) added

#27 Updated by Lotte Tøstesen about 1 year ago

Vi har konsekvent ikke venteliste på nogen arrangementer. Men nu har vi konsekvent "Ventelisten er åben"-knappen på vores UDSOLGTE arrangementer. 

#28 Updated by Lotte Tøstesen about 1 year ago

Tænker, det er ralteret til ønsket i #1359 om at vise knap med venteliste. 

 

#29 Updated by Stefan Søndervang about 1 year ago

Also available in: Atom PDF