Project

General

Profile

Enhancement #383

ding_library: Libraries List viewet er opbygget uhensigtsmæssigt

Added by Arne Jørgensen about 5 years ago. Updated over 3 years ago.

Status:
Open (waiting)
Priority:
Normal
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Biblioteker

Description

Viewet er opbygget som et view over samtlige publicerede ding_library noder.

Noderne er herefter sorteret efter deres rækkefølge i "Library listing" nodekøen.

Skulle man få den idé at ville udelade et bibliotek af bibliotekslisten ville den umiddelbare tanke være at fjerne at biblioteksnoden fra nodekøen. Dette vil dog have den effekt at biblioteket nu placeres øverst i listen (da den stadig optræder i viewet, men ikke får en sorteringsplacering via køen).

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Target version set to DDB CMS 2014.2

#2 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2014.2 to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#3 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#4 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

  • Kategorier Biblioteksinfo - Biblioteker added

Also available in: Atom PDF