Project

General

Profile

Enhancement #3877

Hook til integration med økonomisystem efter DIBS clearing for betaling af mellemværende

Added by Martin Cording over 1 year ago. Updated 10 months ago.

Status:
Reviewed - Needs info/rework
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Mellemværende, Integration - FBS, Integration - DIBS (Betaling)

Description

Der bør implementeres en mulighed for at foretage handlinger efter en betaling er accepteret i DIBS systemet.

For eksempel: når en betaling er afsluttet kan der sendes nogle data om transaktionen videre til en anden webservice (økonomisystem).

History

#1 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Status changed from New to Ready for development

#2 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

#3 Updated by Michael Ljungberg over 1 year ago

Vi ser meget gerne, at denne ændring kommer med i næste release, så vi kan teste, at integrationen til bogføringen virker. Det vil spare os for en masse manuelt arbejde med bogføring af indbetalingerne fra DDB-CMS

#4 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Cording
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

Hvilke data kan føres ud af DDB CMS i ovenstående PR?

#5 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

Der føres ingen data ud af DDB CMS med denne PR.

Denne PR sørger udelukkende for at man har mulighed for at lave et modul, som kan “hooke sig på” DIBS modulet, og få information om transaktioner. 

#6 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Cording

Så skal jeg prøve at formulere mig mere præcist.

Hvilke oplysninger vil en hook kunne føre ud af DDB CMS?

#7 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

De data som foreligger i tabellen dibs_transactions; beløb, ordre ID og transaktions ID.

#8 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Gitte Barlach

@Gitte, vil du bede Steen vurdere denne sag?

Jeg antager at man ville skulle lave et økonomisystem specifikt modul som via denne hook kan sende data til økonomisystemet.

Ville det så helt kunne fjerne behovet for manuelle arbejdsgange?

Efterfølgende skal vi så have vurderet hvordan det relaterer til databehanlder ansvar og GDPR.

#9 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Subject changed from Tillad udføring af handling efter DIBS clearing to Hook til integration med økonomisystem efter DIBS clearing for betaling af mellemværende
 • Kategorier Integration - FBS, Integration - DIBS (Betaling) added

#10 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 31 - bugfixes

#11 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Steen Larsen

hej Steen 

Vil meget gerne have dine kommentarer til denne sag. 

#12 Updated by Steen Larsen about 1 year ago


Selve PR ikke giver vel anledning til at det store - det er jo blot et nyt hook, men vil jo så give mulighed for senere at implementere ekstra moduler m.m. som kan kommunikere til andre systemer.

Det er der jo allerede arbejde i gang med at få implementeret mellem FBS-Serviceplatformen-Økonomisystemerne (et arbejde som dog igen er forsinket)
Det er vel også kun FBS som er det autoritative system - forstået på den måde at det kun er dér betalingen faktisk bliver gennemført.
Her lægger det måske op til at ddbcms kan godkende en betaling?

Mht til de oplysninger som potentielt kan sendes ud af systemet (tidligere kommentar) er det lidt flere end de nævnte, f.eks. email er jo også gemt i dibs_transaktion og kan - hvis det kodes - også sendes ud. Det skal man selvfølgelig ikke.

Men måske er det en helt anden usecase som denne skal opfylde end en ny genvej til økonomisystemet?

 

#13 Updated by Gitte Barlach 12 months ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Steen Larsen to Rolf Madsen

#14 Updated by Rolf Madsen 12 months ago

Dette issue er tilføjet som punkt på dagsordenen til Core teams næste møde.

#15 Updated by Rolf Madsen 11 months ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Gitte Barlach

Det undersøges om der allerede er initieret et projekt mhp. denne type af integration imellem FBS og Økonomisystemerne.

#16 Updated by Christel Krabbenhøft 10 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Rolf Madsen
 • Target version changed from Release 31 - bugfixes to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF