Project

General

Profile

Bug #3917

I fb m udrulningen af Kampagne PLUS skal det gamle kampagnemodul slettes

Added by Tue Gaston over 1 year ago. Updated 13 days ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Kampagner

Description

Der skal lige gå to releases, så bibliotekerne har mulighed for at flytte deres nuværende campaigns over i den ny udgave. Derefter skal det gamle kampagnemodul fjernes fra panels, og selve modulet skal slettes.


Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #2177: Kampagne PLUSResolved (tag version)
Has duplicate DDB CMS - Bug #4607: Fjern ding_campaign module (INFO TIL NYHEDSBREV)Closed
Follows DDB CMS - Bug #3914: Kampagne PLUS skal være slået til som default Resolved (tag version)

History

#1 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

  • Follows Bug #3914: Kampagne PLUS skal være slået til som default added

#2 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

#3 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

#4 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

#5 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

  • Status changed from New to Open (waiting)

#6 Updated by Christel Krabbenhøft about 1 year ago

  • Assignee set to Tue Gaston

#7 Updated by Tue Gaston about 2 months ago

  • Has duplicate Bug #4607: Fjern ding_campaign module (INFO TIL NYHEDSBREV) added

#8 Updated by Tue Gaston about 2 months ago

  • Status changed from Open (waiting) to Closed

#9 Updated by Tue Gaston 13 days ago

  • Status changed from Closed to Ready for development

Also available in: Atom PDF