Project

General

Profile

Enhancement #392

Check that ting_get_spell_suggestions() don't return same word

Added by Jesper Kristensen over 6 years ago. Updated over 3 years ago.

Status:
Closed
Priority:
None
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - Brønd - Søg, rankér filtrér sortér, Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

See https://github.com/ding2/ting_search_autocomplete/pull/2/files#r12640716

If the spell service can return the same word as was sent for spell checking I would consider it a fault in the service and expect that this should be fixed as low in the call stack as possible - preferably in the service but if not then in ting_get_spell_suggestions().

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 6 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Target version set to DDB CMS 2014.2

#2 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2014.2 to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#3 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#4 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

  • Assignee changed from Rolf Madsen to Jesper Kristensen
  • Priority changed from Normal to None

Er dette issue stadig relevant efter overgangen til opensuggestion servicen?

#5 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

  • Kategorier Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - Brønd - Søg, rankér filtrér sortér, Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd added

#6 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

  • Status changed from Open (waiting) to Closed

Dette issue lukkes hermed som følge af en generel oprydning af issues som menes løst i anden sammenhæng eller hvor der mangler afklaring af problemstillinger eller løsningsmodeller.

Mener du dette issue ikke skal lukkes, så skriv venligst begrundelsen for at der skal genoptages!

Also available in: Atom PDF