Project

General

Profile

Bug #3924

Tabroll - Tekst i hele bredden

Added by Jesper K. Lund over 1 year ago. Updated 8 months ago.

Status:
Needs design decision
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Forsiden

Description

Kan teksten (Titel + Indledning) på tabroll ikke få mere plads?

Som det er nu ombrydes en lang titel selvom der er masser af plads, se vedhæftede.

Det ville også være fint hvis vi selv kunne bestemme hvor teksten i feltet "Indledning" ombrydes, altså en mulighed for at indsætte tvungen linjeskift.

Tabroll tekst ombrydes 01.jpg (79.9 KB) Tabroll tekst ombrydes 01.jpg Jesper K. Lund, 11/09/2018 11:25 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #4166: Styling af nodelistResolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from New to Need more info
 • Assignee set to Jesper K. Lund
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

Min antagelse er at der ligger en beslutning om at tekst kun skal fylde den venstre halvdel af visningen, så billedet eksponeres bedre.

Har du værre eksempler på omløb af tekst?

#2 Updated by Jesper K. Lund over 1 year ago

Nej, vi lægger teksten ind som en del af billedet fordi vi ikke kan styre ombrydningen.

Men det ville være lettere hvis vi kunne bruge indholdsfeltet og selv bestemme linjeskift.

 

Umiddelbart synes jeg at billedet bliver bedre eksponeret hvis lang tekst vises i hele bredden, i stedet for en "klump" i venstre side.

Det mørke overlay, som teksten står i, fortsætter i hele bredden.

#3 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Jesper K. Lund to Martin Cording

@Martin, kan du oplyse hvordan det håndteres i det tabroll display mode der indføres med Sektionerne (Editorial base)?

#4 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner

#5 Updated by Martin Cording about 1 year ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

Du mener Nodeliste :) Sektioner er bare en del af taxonomi-systemet.

Tabroll display visningstype i Nodelisten, ligner og fungerer præcis på samme måde som det gjorde med Views.

#6 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Target version changed from Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner to Release 31 - bugfixes

#7 Updated by Stefan Søndervang 12 months ago

#8 Updated by Stefan Søndervang 12 months ago

#9 Updated by Stefan Søndervang 12 months ago

 • Parent task set to #4166

#10 Updated by Rolf Madsen 12 months ago

 • Priority changed from Normal to High

#11 Updated by Christel Krabbenhøft 10 months ago

 • Status changed from Need more info to Needs design decision
 • Priority changed from High to Normal
 • Target version changed from Release 31 - bugfixes to Release 33 - Bugfixes

#12 Updated by Stefan Søndervang 8 months ago

 • Parent task deleted (#4166)

#13 Updated by Stefan Søndervang 8 months ago

Also available in: Atom PDF