Project

General

Profile

Enhancement #3928

Infomedia artikler skal kunne læses uden login hvis man befinder sig på biblioteket (Godkendt IP adresse)

Added by Martin Campostrini almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:
Kombit FBI (Waiting)
Priority:
Normal
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning, Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

Som det er nu skal man som bruger altid logge ind for at se infomediaartikler. Det ville være bedre hvis adgangen var ip-adresse afhængig, så man ikke skal logge ind på biblioteket. ifølge mail fra DBC ville der ikke være noget til hinder for at udvikle en sådan løsning: 

 

"Hej. Sådan som CMS'et og den bagvedliggende infomedia-webservice er skruet sammen er det ikke muligt p.t. at lave IP-genkendelse, men der er ikke noget grundlæggende til hinder for at det ville kunne udvikles. Jeg vil foreslå at du opretter et udviklingsønske på https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/issues

Venlig hilsen

Christian Vandel"

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Subject changed from Infomedia artikler uden login to Infomedia artikler skal kunne læses uden login hvis man befinder sig på biblioteket (Godkendt IP adresse)
  • Status changed from New to Kombit FBI (Waiting)
  • Target version set to DDB CMS - Kombit (FBI) drifts- og infrastrukturudvikling

Udemærket idé.

Jeg sætter den på backloggen til udviklingsplan 2019.

Also available in: Atom PDF