Project

General

Profile

Enhancement #3931

Automatiserede tests til Kampagne Plus

Added by Gitte Barlach over 1 year ago. Updated 9 months ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
High
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Kampagner

Description

Der ønskes udviklet automatiserede tests til Kampagne Plus modulet. 

Opgaven omfatter:

Beskrivelse af testcases
Udvikling af automatiserede tests
Test af testscripts

Vedlagt er:
- testcases - oplæg
- input ift. prioritering af testcases (kun et forslag; det vigtigste er at få opbygget testen bedst muligt) 

Automatiserede tests af Kampagne Plus.docx (93.7 KB) Automatiserede tests af Kampagne Plus.docx Input ift. prioritering Gitte Barlach, 11/13/2018 11:00 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #2177: Kampagne PLUSResolved (tag version)

History

#1 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#2 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Assignee changed from Anna Christensen to Ture Gjørup
 • Priority changed from Normal to High

#3 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

#4 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Target version changed from Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner - (ITK) to Release 31 - bugfixes

#5 Updated by Ture Gjørup about 1 year ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Ture Gjørup to Gitte Barlach

#6 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#7 Updated by Kasper Garnæs about 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

Reviewed. Jeg har en række kommentarer.

Dette issue og #1679 arbejder begge videre med vores automatiserede tests. Vi skal være opmærksomme på at merge af den ene ændringen kan medføre at den anden sandsynligvis skal rebases. Måske giver det mening at lande den helt før vi arbejder videre med den anden.

#8 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Ture Gjørup

#9 Updated by Ture Gjørup about 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Ture Gjørup to Gitte Barlach

PR updated after review: https://github.com/ding2/ding2/pull/1385#issuecomment-488727179

Tests now pass.

Have merged master including the new test features from #1679 and resolved merge conflicts

 

#10 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#11 Updated by Ture Gjørup about 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Ture Gjørup


Kan se der stadig er problemer med tests. Jeg kigger på det og melder tilbage.

#12 Updated by Ture Gjørup about 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Ture Gjørup to Kasper Garnæs

Har kigget på tests og tilføjet kommentar på https://github.com/ding2/ding2/pull/1385#issuecomment-489646256

#13 Updated by Kasper Garnæs almost 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Ture Gjørup

Reviewed. Der er et par småkommentarer.

Derudover er der en problematik vedr. tests, der fejler pga. en fejl i et andet modul. Det er også nødt til at blive addresseret inden det kan merges.

#14 Updated by Ture Gjørup 11 months ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Ture Gjørup to Kasper Garnæs

Har rettet i forhold til review. To spørgsmål:

 1. Skal vi rette fejlen i ding_app_content_rss som del af dette PR, eller skal vi oprette separat issue/pr på den fejl og aftvente at det rettes?
 2. Kan se testsuiten ny er ekskluderet fra Scrutinizer fordi den skal følge PSR2. Jeg kan tilfølge php-cs-fixer til composer, og kører fix på suiten. Dette vil rette op på en del, og giver fremtidige udviklere værktøjer til at sikre at kodestil overholdes, men det vil også give et større commit med ændringer der ikke er relateret til dette PR. Skal jeg gøre dette?

#15 Updated by Kasper Garnæs 11 months ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Ture Gjørup

Rereviewed. PR'et er som sådan godkendt men skal opdateres for at tests ikke fejler og så ændringerne kan merges.

 

Skal vi rette fejlen i ding_app_content_rss som del af dette PR, eller skal vi oprette separat issue/pr på den fejl og aftvente at det rettes?

Ja, det vil jeg mene eftersom rettelsen ikke har nogen effekt på forretningen, redaktionelle brugere eller lånere.

Kan se testsuiten ny er ekskluderet fra Scrutinizer fordi den skal følge PSR2. Jeg kan tilfølge php-cs-fixer til composer, og kører fix på suiten. Dette vil rette op på en del, og giver fremtidige udviklere værktøjer til at sikre at kodestil overholdes, men det vil også give et større commit med ændringer der ikke er relateret til dette PR. Skal jeg gøre dette?

I mine øjne hører det til i et separat PR.

Hvis vi vil gøre det, bør vi i mine øjne samtidig sørge for at PSR2 også fremadrettet bliver overholdt i test suiten. Fx. ved at opdatere vores CI pipeline.

#16 Updated by Ture Gjørup 10 months ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Ture Gjørup to Kasper Garnæs


Fejlen med "feed_app" rettet. Opdateret med nyeste ændringer fra master.

 

#17 Updated by Kasper Garnæs 10 months ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed

Reviewed og godkendt.

#18 Updated by Kasper Garnæs 10 months ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

#19 Updated by Kasper Garnæs 9 months ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

#20 Updated by Gitte Barlach 9 months ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Denne godkendes jvf. code review. 

Also available in: Atom PDF