Project

General

Profile

Enhancement #3933

Åbningstidsmodulet behøver en makeover

Added by René Krøll over 1 year ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Needs design decision
Priority:
Normal
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Åbningstider

Description

Jeg får lange et eller andet af åbningstidsmodulet.

Den måde det er lavet på er da helt hen i vejret, rammer man ved et uheld Current Week knappen er man tilbage og skal bladre frem igen ved at trykke på en knap som flytter sig alt efter om datoerne der vises er med et eller to tal hvilket øger chancen for at ramme Current Week knappen.

A. Vil det ikke være muligt at få en månedsoversigt per side frem for ugeoversigt?

B. Eller i det mindste kunne hoppe direkte til en given dato? Det er muligt se kommentar: https://platform.dandigbib.org/issues/3933#note-3.

C. Og en ekstra krølle på halen ville være, at man havde en oversigt over alle ens biblioteker så man f.eks. kunne sætte et flueben ud for de biblioteker hvor en ændring i åbningstiden skal slå igennem, så man slipper for at skulle ind på flere for at skifte åbningstider.

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Assignee set to Christel Krabbenhøft
  • Target version set to Release 32 - Ballerup projekter (Inlead)

Vi prøver at undersøge om en datovælger kan implementeres!

 

Imellemtiden kan jeg forstå at lægen ordinerer kølige bade til afhjælpning af problemets affødte konsekvenser ... *HOST*

#2 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

  • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Martin Cording
  • Target version changed from Release 32 - Ballerup projekter (Inlead) to Release 31 - bugfixes

Hej Martin. Denne må I også gerne kigge på (først til rel. 31).

#3 Updated by Stefan Søndervang about 1 year ago

  • Assignee changed from Martin Cording to Stefan Søndervang

#4 Updated by Stefan Søndervang about 1 year ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from Ready for development to Needs design decision
  • Assignee changed from Stefan Søndervang to René Krøll
  • Target version changed from Release 31 - bugfixes to Release 33 - Bugfixes

@René: Hvis du trykker på ugeinfo (se det røde felt herunder), så kommer der en datovælger frem.

Fordi muligheden findes i systemet så rykkes denne sag til en senere release, hvor vi i stedet skal kigge på hvordan vi tydeliggøre muligheden. Evt med et lille kalenderikon der viser datoviseren.

I forhold til problem C., så skal det nok analyseres, hvor lang tid det vil tage og hvor invasivt et indgreb det bliver.

#5 Updated by René Krøll about 1 year ago

Nice Stefan, har den været der hele tiden? For synes ikke den har skiftet farve før i tiden.

Mht. C så ville det stadigvæk være en nice feature at have, men kan godt følge dig i, at den kan skubbes. Så tit redigere man heller ikke i åbningstiderne.

Also available in: Atom PDF