Project

General

Profile

Enhancement #3941

Nødvendigt at "Age group" ved oprettelse af arrangementer bliver gjort obligatorisk

Added by Ann Sofie Richardy over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Closed
Priority:
Urgent
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Arrangementer

Description

For at få bedre og mere data på arrangementerne i BIBI-projektet, har vi brug for at feltet "Age group" bliver gjort obligatorisk, når der oprettes et arrangement. På nuværende tidspunkt er mere end 70 % af de arrangementer der oprettes uden en age group, og det er problematisk for vores datagrundlag.

Arrangementskategorien er allerede obligatorisk, så vi ønsker bare det tilsvarende for age groups.

 

 

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Assignee set to Christel Krabbenhøft
  • Priority changed from Normal to Urgent
  • Target version set to Release 31 - bugfixes

#2 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

  • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Martin Cording

Hej Martin. Denne haster ikke, da den først er til rel. 31, men I må gerne tilføje den listen:-)

#3 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

  • Kategorier Inspiration - Arrangementer added
  • Kategorier deleted (Integration - Place2book (Arangementer))

#4 Updated by Martin Cording over 1 year ago

  • Status changed from Ready for development to Need more info
  • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

Kan I bekræfte at denne allerede er løst med #3829?

#5 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

  • Status changed from Need more info to Closed

Jeg kan bekræfte at fra og med rel. 30, hvor #3829 er medd, så er feltet "målgruppe" opbligatorisk på indholdstypen begivenhed. 

Jeg lukker derfor denne. 

Also available in: Atom PDF