Project

General

Profile

Feature #3978

DDB quizprojekt integration

Added by Jørgen Pedersen over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Needs prioritization
Priority:
Urgent
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Sider

Description

DDB puljeprojektet 'Level up' har udviklet et quizværktøj, der på en eller anden måde skal kunne bruges via DDB CMS. Projektet har tidligere foreslået en widgetløsning, men vi er blevet anbefalet en "paragraph"-løsning.   

Hvad enten det bliver widget, iframe eller paragraph er fint med os. 

Eksempel på quiz https://quiz.dbc.dk/widget?68131356-0d4e-4b27-b063-1ef762929ece

Admin værktøj tilgås på https://quiz.dbc.dk/ (login kræver token til den åbne platform)

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Status changed from New to Needs prioritization
  • Assignee set to Christel Krabbenhøft
  • Priority changed from Normal to Urgent
  • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

@Christel vi skal have den videre til Prioriteringsarbejdsgruppen.

#2 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

  • Description updated (diff)

Also available in: Atom PDF