Project

General

Profile

Bug #4046

Error: unknown/missing/inaccessible record - Poster fra Det kongelige bibliotek - Aarhus

Added by Rolf Madsen over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Reserveringer, Integration - Brønd - Data og relationer

Description

Problemstilling

Reserverede poster fra Det kongelige Bibliotek - Aarhus vises med "Error: unknown/missing/inaccessible record".

Eksempel:

Ved klik på titlen får man siden "https://bibliotek.kk.dk/ting/object/870970-basis%3A6300850".

https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/820010-katalog:6300850 -> Titel: "Error: unknown/missing/inaccessible record: 820010-katalog:6300850"
https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis:22404059 -> Titel: "Koncerter for klaver (Ved Arnold Schering)"

DK-820010    Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

Ved opslag i Opensearch

https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/&quot; xmlns:ns1="http://oss.dbc.dk/ns/opensearch&quot;>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:searchRequest>
      <ns1:query>rec.id="820010-katalog:6300850"</ns1:query>
      <ns1:start>1</ns1:start>
      <ns1:stepValue>10</ns1:stepValue>
    </ns1:searchRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

[...]
   <identifier>820010-katalog:6300850</identifier>
   <primaryObjectIdentifier>870970-basis:22404059</primaryObjectIdentifier>
[...]

Formål

Titlen skal vises i alle tilfælde.

Løsningsforslag


Related issues

Is duplicate of DDB CMS - Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..." LØSES MED #4512Resolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

@Simon, vil du tage et kig på den her.

Jeg tror næsten du har svaret på rede hånd. :-)

Kan det passe at der er lavet ændringer i den nye version af DDB CMS der gør at det vises korrekt?

#2 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

@Christel, kan du tilføje et screenshot fra lånerstatus?

#3 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Description updated (diff)

#4 Updated by Simon Holt over 1 year ago

@Rolf jeg vil mene sagen er en dublet af https://platform.dandigbib.org/issues/3936.

Fejlen er begyndt at optræde efter refaktoreringen af caching-strategien i #2223. Den nye måde vi henter objekter fra brønden på opfører sig anderledes, når materialerne ikke kan søges/hentes fra brønden.

Jeg har lavet et PR i https://platform.dandigbib.org/issues/3936 der umiddelbart fikser fejlen, så den bruger informationen fra FBS API og uden at lave et link til posten i disse tilfælde (som før).

Men det er lidt en lappeløsning og har fundet nogle yderligere probelmer med det ifb med mit aberbjde i https://platform.dandigbib.org/issues/4041 og https://platform.dandigbib.org/issues/3739, som har gjort at jeg gerne lige vil kigge på det igen og sørge for at DDB CMS håndtere ikke-fundne objekter på en mere fornuftig måde.

#5 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Is duplicate of Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..." LØSES MED #4512 added

#6 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Status changed from Needs analysis to Closed
  • Assignee deleted (Simon Holt)

Tak for opklaringen Simon!

Dette issue er et duplikat af #3936 og lukkes hermed.

Also available in: Atom PDF