Project

General

Profile

Bug #4066

Manglende rettighed til at kunne ændre dato i "Skrevet den"

Added by Mette Kulmbach over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Nyheder

Description

Hej 

Under Nyhed

Når en editor og local editor ønsker at rette dato i et af deres indslag, har de ikke rettighed til dette. Det er kun admin som har rettighed til dette. Kan det ikke ædres?

 

 

manglende-rettigheder-til-editor.jpg (82.6 KB) manglende-rettigheder-til-editor.jpg mangler feltet "Forfater" for at kun ændre dato "Skrevet den" Mette Kulmbach, 01/16/2019 11:55 AM
rettighed-til-admin.jpg (103 KB) rettighed-til-admin.jpg Her er den rettighed som jeg ønsker editor og local editor skal have Mette Kulmbach, 01/16/2019 11:55 AM

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Assignee set to Christel Krabbenhøft
  • Target version set to Release 33 - Bugfixes

@Christel, kan vi få en udvikler til at undersøge om det er en tilladelse der kan ændres?

Also available in: Atom PDF