Project

General

Profile

Bug #4068

Hjælpetekst i "Forslag fra bibliotek.dk" bør ændres

Added by Tue Gaston over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Resolved
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

Hjælpeteksten til feltet "Mindste antal resultater" i modulet "Forslag fra bibliotek.dk" er misvisende.
Den bør ændres fra

For at udløse en Open Suggestion subsearch, der kan give brugeren et alternativt søgeforslag, skal brugerens søgeterm(er) højst generere dette antal resultater. BEMÆRK: 0-hits-søgninger udløser altid en subsearch.

til

For at udløse en Open Suggestion subsearch, der kan give brugeren et alternativt søgeforslag, skal brugerens søgeterm(er) mindst generere dette antal resultater. BEMÆRK: 0-hits-søgninger udløser altid en subsearch.


Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #2240: SAMLESAG - Forslag fra bibliotek.dk - subsearch_secondaryTechnical test

History

#1 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

  • Related to Enhancement #2240: SAMLESAG - Forslag fra bibliotek.dk - subsearch_secondary added

#2 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

  • Status changed from Ready for development to Resolved
  • Assignee changed from Martin Cording to Tue Gaston

Also available in: Atom PDF