Project

General

Profile

Enhancement #4087

Manglende feedback ved blokering af redaktører

Added by Nino Tiainen about 1 year ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Login/Adgang og proxy

Description

Problem: Redaktører som indtaster password forkert mere end to gange bliver blokeret i DDB CMS (muligvis i op til 24 timer). I forbindelse med blokeringen er der dog intet som indikerer at dette er sket i grænsefalden - f.eks. tekstbesked om at brugeren er blokeret. Hvis brugeren efter blokering får ændret password (af adminbruger) vil blokeringen stadig være aktuel indtil blokeringsperioden er udløbet. Det er et problem, da brugeren ikke har mulighed for at arbejde i systemet før blokeringen er udløbet. 

Løsning: 

1) Hvis en redaktionel bruger har forsøgt at logge ind så mange gange at brugeren er blokeret gives besked i grænsefladen om at brugeren er blokeret.  

2) Hvis en admin efterfølgende ændrer password på blokeret bruger ophæves blokeringen. 

 

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Assignee set to Christel Krabbenhøft
  • Target version set to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF