Project

General

Profile

Bug #4103

Problemer med scrolling i karruseller (slick-problem)

Added by Simon Holt 10 months ago. Updated 3 months ago.

Status:
Unable to reproduce (Closed)
Priority:
Low
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Karruseller

Description

I visse situationer er der problemer med at scrolle/slide tilbage til de første materialer i karruseller implementeret via ding_carousel, der anvender slick.

I mine test observerer jeg, at den først scroller 3 materialer ad gangen, men når den kommer til enden og skal lazy loade kan den ikke scrolle 3 og ender med at scrolle 2. Når man så scroller tilbage, går de resterende materialer ikke længere op i 3 og det lader til at slick derfor nægter at scrolle, når man beder den om at scrolle flere materialer end der er tilbage.

Er ret sikker på, at det er følgende problem der er årsagen: https://github.com/kenwheeler/slick/issues/2244, og vil mene der er tale om en bug i Slick-librariet. Hvis currentSlide ikke gør op i slideToScroll tillader Slick ikke at navigere helt tilbage, da der ikke er nok items til at scrolle slidesToScroll. Vil mene den bare burde skifte den første position i disse tilfælde, men det er ikke tilfældet.

Problemet ser ud til at opstå mere hyppigt i forsidekarrusellen efter refaktoreringen i #1353 og #1744, da der er blevet fjernet et "- 1" i koden som gør, at slidesToScroll er blevet ændret fra 2 til 3 (på desktop). Det betyder, at det ikke gør op i TING_SEARCH_CAROUSEL_CHUNK_SIZE som er 8 og problemet vil derfor næsten altid opstå fra starten af nu. (hvor det før var afhængig af, at man havde scrollet nok til at der ikke kommer en fuld TING_SEARCH_CAROUSEL_CHUNK_SIZE som gør at antallet af items i karrusellen ikke går op i 2, eller der ikke var TING_SEARCH_CAROUSEL_CHUNK_SIZE fra starten af og det ikke gik op i 2).

Vil mene at problemet ikke er så kritisk igen, da det kun optræder efter brugerne har interageret med karrusellen. Men det kan give en frustrerende brugeroplevelse, hvis man har set et materiale og gerne vil bladre tilbage, men ikke kan få lov.

Nærmere beskrivelse af i hvilke situationer fejlen kan fremprovokeres følger.

History

#1 Updated by Rolf Madsen 10 months ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Priority changed from Normal to Urgent
  • Target version set to Release 31 - bugfixes

#2 Updated by Christel Krabbenhøft 9 months ago

  • Subject changed from Problemer med Scrolling i karruseller (slick problem) to Problemer med scrolling i karruseller (slick-problem)
  • Priority changed from Urgent to Normal

Hej Simon. Hvis fejlen ellers stadig optræder, så må du gerne sætte den på listen over sager efter Place2Book-releasen:-)

#3 Updated by Christel Krabbenhøft 7 months ago

  • Priority changed from Normal to Low
  • Target version changed from Release 31 - bugfixes to Release 33 - Bugfixes

#4 Updated by Simon Holt 3 months ago

Har nu testet med en del forskellig konfigurationer af forsidekaruseller og jeg kan ikke fremprovokere fejlen mere. Ser ud til at vi ikke kommer ud i situationer hvor slidesToScroll ikke går op currentSlide (eller det er i hvert fald meget svært at fremprovokere)

Tænker det måske er blevet løst ifb med de optimeringer Kasper foretog i https://platform.dandigbib.org/issues/4379, men har ikke undersøgt det nærmere. 

Så synes vi skal lukke sagen og genåbne hvis nogen observere problemet igen.

#5 Updated by Simon Holt 3 months ago

  • Status changed from Ready for development to Unable to reproduce (Closed)

Also available in: Atom PDF