Project

General

Profile

Bug #4111

Mellemværende vedr fjernlån vises ikke korrekt i lånerstatus

Added by Anders Nørregaard over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Mellemværende

Description

I stedet for titel, forfatter mv vises en fejlmeddelelse: Error: unknown/missing/inaccessible record: 870970-basis:007719903 (570004764200)

Data findes på mellemværendet i FBS, så hvis de bliver udstillet i API burde de også kunne vises på DDB CMS.

 

Se vedhæftede.

Mellemværende på fjernlån.pdf (116 KB) Mellemværende på fjernlån.pdf Anders Nørregaard, 01/25/2019 04:06 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..." LØSES MED #4512Resolved (tag version)

History

#1 Updated by Simon Holt over 1 year ago

Vil mene vi kan opfatte denne som dublet af: https://platform.dandigbib.org/issues/3936

#2 Updated by Simon Holt over 1 year ago

Det er det samme problem. Opensearch getObject returnerer en fejlmeddelelse som et rigtig objekt og narrer CMS til at vise den i stedet for at bruge oplysninger fra FBS API.

#3 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Related to Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..." LØSES MED #4512 added

#4 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Status changed from New to Closed
  • Target version set to Release 31 - bugfixes

Duplikat af #3936.

Also available in: Atom PDF