Project

General

Profile

Enhancement #4124

Mulighed for fjernelse af filtrering på agency ved søgning i brønden

Added by Tue Gaston 3 months ago. Updated 2 months ago.

Status:
Needs code review
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Administration - Systemkonfiguration, Integration - Brønd - Søg, rankér filtrér sortér, Integration - Brønd - Data og relationer, Søgning - Søgefelt før søg - Brønd

Description

Problemstilling

I forbindelse med projektet ”Søge i lokal eller national materialebestand?” (skitseret under visionen for Det Sammenhængende Bibliotek (”B3” – læs s. 14 og frem) ønskes testet konsekvenserne ved at åbne for interurbanlån fra DDB CMS.

 

For at gennemføre en sådan test er det bl.a. nødvendigt at gøre det muligt for testbibliotekerne at fjerne filtrering på agency i brugernes søgeresultater.

 

 

Formål

Giv brugene mulighed for at bestille materialer som biblioteket ikke har i beholdning via DDB CMS

 

 

Løsningsforslag

Tilføjelse af en checkboks, der muliggør fjernelse af filtrering på agency i brugernes søgeresultater


Related issues

Related to DDB CMS - Feature #1392: Ny Brønd 3.5 filtreringReviewed
Related to DDB CMS - Bug #3800: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMENReady for development

History

#1 Updated by Tue Gaston 3 months ago

#2 Updated by Tue Gaston 3 months ago

  • Related to Bug #3800: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMEN added

#3 Updated by Mathias Larsen 2 months ago

  • Status changed from Ready for development to Needs code review

Har fået lavet denne sammen med: https://platform.dandigbib.org/issues/3800

 

Hvis vi skal adskille dem, kan jeg sagtens gøre det.

Also available in: Atom PDF