Projekt

Generelt

Profil

Enhancement #4124

Mulighed for fjernelse af filtrering på agency ved søgning i brønden

Tilføjet af Tue Gaston for 18 dage siden. Opdateret for 4 dage siden.

Status:
Needs code review
Prioritet:
Normal
Tildelt til:
Anslået tid:
URL med eksempel:
Kategorier:
Administration - Systemkonfiguration, Integration - Brønd - Søg, rankér filtrér sortér, Integration - Brønd - Data og relationer, Søgning - Søgefelt før søg - Brønd

Beskrivelse

Problemstilling

I forbindelse med projektet ”Søge i lokal eller national materialebestand?” (skitseret under visionen for Det Sammenhængende Bibliotek (”B3” – læs s. 14 og frem) ønskes testet konsekvenserne ved at åbne for interurbanlån fra DDB CMS.

 

For at gennemføre en sådan test er det bl.a. nødvendigt at gøre det muligt for testbibliotekerne at fjerne filtrering på agency i brugernes søgeresultater.

 

 

Formål

Giv brugene mulighed for at bestille materialer som biblioteket ikke har i beholdning via DDB CMS

 

 

Løsningsforslag

Tilføjelse af en checkboks, der muliggør fjernelse af filtrering på agency i brugernes søgeresultater


Relaterede sager

relaterer til DDB CMS - Feature #1392: Ny Brønd 3.5 filtreringReviewed
relaterer til DDB CMS - Bug #3800: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMENNeeds code review

Historik

#1 Opdateret af Tue Gaston for 18 dage siden

  • relaterer til Feature #1392: Ny Brønd 3.5 filtrering tilføjet

#2 Opdateret af Tue Gaston for 18 dage siden

  • relaterer til Bug #3800: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMEN tilføjet

#3 Opdateret af Mathias Larsen for 4 dage siden

  • Status ændret fra Ready for development til Needs code review

Har fået lavet denne sammen med: https://platform.dandigbib.org/issues/3800

 

Hvis vi skal adskille dem, kan jeg sagtens gøre det.

Eksporter til Atom PDF