Project

General

Profile

Enhancement #4133

Åbningstider på sektionssider

Added by Daniel Ackey 7 months ago. Updated 5 months ago.

Status:
Needs prioritization
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Sektioner og temaer, Administration - Systemkonfiguration, Administration - Design (Theming af desktop og mobil)

Description

Det ville være rart at kunne vise åbningstider for enkelte biblioteker eller tilbud på sektionssiderne.

Brugsscenarie:

Det kunne være en kæmpe fordel at kunne lave en sektionsside til et tilbud/facilitet/rådgivning fra bibliotekerne. Det kunne f.eks. være en sektionsside til Advokathjælp/rådgivening hvor man kunne lave en general beskrivelse til tilbuddet og bruge åbningstidsmodulet til at give et overblik over hvor og hvornår man kan få juridsisk bistand i kommunen.

 • Få ensrettet beskrivelsen af tilbuddet
 • Vi slipper for at klone det samme arrangement flere gang 
 • Giver overblik for brugeren så man med det samme kan se hvor der er mulighed for at få f.eks. IT-hjælp i dag og hvor
 • Vi slipper for at have en masse standard arrangementer til at fylde i vores arrangementesfeed
 • Hvis noget bliver aflyst kan man bare fjerne åbningtiden og skrive en note
 • Det kan også give os selv et overblik så man sikre at man ikke har det samme tilbud flere steder i nærheden af hinanden på samme dag

Forslag til brug:

 • IT-hjælp
 • Juridisk rådgivning
 • Hacklabs
 • Fablabs
 • Babyrytmik
 • Skriveklubber
 • Læseklubber
 • ...

 

Faciliteter.PNG (556 KB) Faciliteter.PNG Eks. på at det er svært at ensrette. Daniel Ackey, 02/07/2019 02:38 PM

History

#1 Updated by Rolf Madsen 7 months ago

 • Status changed from New to Needs prioritization
 • Assignee set to Christel Krabbenhøft
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#2 Updated by Stefan Søndervang 5 months ago

 • Kategorier Inspiration - Sektioner og temaer added

Also available in: Atom PDF