Projekt

Generelt

Profil

Bug #4134

Migrering af Openlist til GUID

Tilføjet af Rolf Madsen for 11 dage siden. Opdateret for 11 dage siden.

Status:
Ready for development
Prioritet:
Normal
Tildelt til:
Anslået tid:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Huskeliste, Integration - Openlist (Personalisering)

Beskrivelse

Problemstilling

UID - misc. metoder

Openlist blev oprindeligt udviklet til at benytte et bruger ID (UID) baseret på brugernavne, hvilket gjorde at brugere med samme navn eller med hemmeligt navn kom til at dele lister.

UID er et selvstændigt felt i Drupal User tabellen, der historisk har været baseret på forskellige metoder, så det er ikke muligt på en entydig måde at genskabe feltet for en låner.

UID - PatronID

Den nuværende metode etablerer UID på basis af en hash af FBS' PatronID og en privat nøgle, så der ikke sker sammenfald på forskellige instanser af FSB.

Det blev løst ved at etablere et unikt bruger ID (UUID) baseret på FBS' PatronID, som er unikt, men den samme bruger får forskellige PatronID's hvis hun opretter profiler på flere biblioteker. Det gør at der ikke er nogen måde hvorpå man kan koble én brugers lister sammen på tværs af biblioteksvæsener (agencies).

GUID

GUID er et unikt globalt bruger ID som udleveres af Adgangsplatformen, hvilket gør det velegnet til at koble brugerens informationer sammen på tværs af platforme i Bibliotekssektoren.

Mål

Openlist skal kunne tilgås på tværs af forskellige klienter.

Løsningsforslag

  1. Introducér GUID i Openlist.
  2. Match eksisterende UID'er til GUID.

Historik

#1 Opdateret af Rolf Madsen for 11 dage siden

  • Tildelt til ændret fra Rolf Madsen til Martin Dahl
  • Udgave ændret fra Release 33 - Bugfixes til Release 31 - bugfixes (B14)

Eksporter til Atom PDF